Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Ändring av kontonummer

Ändring av kontonummer

Uppdaterad info gällande nya kontonummer i JAK

Som tidigare meddelats har alla medlemmar i JAK Medlemsbank med Bas-, Transaktions- eller Skogskonto nya nummer på sina konton från och med 15 april 2016.

Vi har tidigare meddelat att 31 maj 2016 var sista dagen som det gamla kontonumret gick att använda för överföringar och utbetalningar av lön m.m.
Tyvärr var vår tidsplan lite för optimistisk! Vissa delar i det här omfattande arbetet har fungerat utmärkt, andra har vi tyvärr fått flytta fram till efter augusti månad. Förändringen i vår tidsplan innebär att JAKs gamla kontonummer tills vidare fortsätter gälla hos Skatteverket, Försäkringskassan och utbetalare/arbetsgivare med autoöverföring av ersättning/lön till konto i JAK. I nuläget räknar vi med att de nya kontonumren kan gälla fullt ut under första kvartalet 2017.
 
De nya kontonumren (och gamla) visas när du loggar in i JAKs Internetbank.
Orsaken till kontonummerförändringen är att JAK ansluter sig till Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar. I och med det har JAK även gjort om sina kontonummer för att följa svensk bankstandard.

Medlem som öppnat konto FÖRE 15 april 2016 – så här påverkas du

Har du öppnat konto i JAK före 15 april 2016, har du både ett gammalt och ett nytt kontonummer. Du ser båda dina kontonummer när du loggar in på JAKs Internetbank.
JAKs gamla kontonummer fortsätter tills vidare att gälla hos Skatteverket, Försäkringskassan och utbetalare/arbetsgivare med autoöverföring av ersättning/lön till konto i JAK.

Medlem som öppnar konto EFTER 15 april 2016

Som medlem i JAK kan du öppna konto i vår Internetbank. Baskontot är kostnadsfritt och aktiveras första gången du loggar in. Baskontot är lämpligt för ditt sparande, då det går att göra insättningar och överföringar från kontot men inte att betala.
 
Vill du istället ha ett konto för in- och utbetalningar, mer flexibla överföringar och betalning av räkningar, kan du öppna ett Transaktionskonto. 
För båda kontona gäller att autoöverföring från Skatteverket, Försäkringskassan och annan utbetalare/arbetsgivare, inte är möjlig tills första kvartalet 2017 när JAK helt och hållet är anslutet till det nya banksystemet. 

Vanliga frågor

Jag har fått in lön, skatteåterbäring, A-kassa, sjukersättning eller andra ersättningar från en utbetalare.

JAKs gamla kontonummer fortsätter tills vidare att gälla hos Skatteverket, Försäkringskassan och utbetalare/arbetsgivare med autoöverföring av ersättning/lön till konto i JAK.

Jag har satt in pengar genom en överföring via min andra banks Internetbank där jag uppger mitt kontonummer på överföringen.

Du kan med fördel välja att ange ditt nya kontonummer i JAK. Både det nya och gamla kontonumret fungerar. 

Jag har satt in pengar på JAK genom min andra banks Internetbank där jag har uppgett JAKs Plusgirokonto eller Bankgirokonto.

Har du betalt via Plus-eller Bankgiro till JAK behöver du inte göra någonting. Detta sätt fungerar precis som tidigare.

Jag har satt in pengar regelbundet genom ett Autogiro från min andra bank.

Du behöver inte göra någonting. Autogiro fungerar precis som tidigare.