Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Etikråd

Etikråd

Etikrådet väljs av föreningsstämman för att, å medlemmarnas vägnar, bevaka JAK:s verksamhet ur etisk synvinkel.

Etikrådets arbete ska lyfta fram befintliga problemområden och förebygga uppkomsten av nya. Till skillnad från revisorerna bevakar Etikrådet inte i första hand formella och juridiska aspekter utan fokuserar på principfrågor där man kan komma i konflikt med god etik. Arbetet ska bedrivas utifrån den grundsyn på rättvisa och solidaritet som JAK står för och som beskrivs i Reglementet.

Välkommen att kontakta etikrådet om du upplevt eller bevittnat kränkningar, diskriminering, oetiska handlingar eller andra olägenheter inom organisationen.
Du kan vara anonym.

Ellen Belmore (sammankallande)

Lugna gatan 60, lgh 1102
211 59 Malmö
mobil: 0704-52 32 56

Per Eriksson

E-post: per_eriksson100(a)hotmail.com

Eva Stenius

Etikrådet arbetsordning 2016-2017.pdf