Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Revisorer

Revisorer

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.


Revisor

Damir Matésa (Ernst & Young)
Box 393
541 28 Skövde
0500-478 900
Auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Jesper Nilsson (Ernst & Young)
Box 393
541 28 Skövde
0500-478 900
Auktoriserad revisor