Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Styrelse

Styrelse

BAKRE RADEN: Björn Andersson, Roland Norberg, Uffe Madsen, Maxwell Malavan, Sammy Almedal (VD)  FRÄMRE RADEN: Monjia Manai Sonnius (ordförande), Lotta Friberg (vice ordförande), Annica Andersson, Lotten Svensson,  Annika Norström WiklundSten-Inge Kedbäck SAKNAS PÅ BILD: Andreas Bergqvist, Ali Hamidian

OBS Ny styrelse valdes vid årsstämman 16 -17 april 2016. Uppdaterade bilder och presentationer kommer att bytas ut snarast.


Styrelsen är JAK Medlemsbanks högsta förvaltningsorgan under föreningsstämman. Den tillsätts av stämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Styrelsen ska verkställa stämmans beslut och har till sitt förfogande ett kontor under ledning av den verkställande direktören.


Styrelsen har stämmans förtroende att ansvara för verksamheten och skulle förtroendet svikta byts styrelsen ut. På motsvarande sätt har styrelsen förtroende för VD.

Styrelsen behandlar övergripande och långsiktiga frågor av icke löpande natur och ska fastställa mål och strategier för föreningens verksamhet och utvecklingsarbete. Detta ska göras i linje med av föreningsstämman beslutade värdegrund och verksamhetsinriktning.


Styrelsens möteskalender 

2016

2016-05-12/14 Utbildning och styrelsemöte
2016-06-21  Styrelsemöte
2016-09-02/03 Styrelsemöte
2016-10-21/22 Styrelsemöte
2016-11-15 Styrelsemöte
2016-12-09/10 Seminarium & styrelsemöte

2017

2017-01-20 Styrelsemöte
2017-02-21 Styrelsemöte
2017-03-17/18 Seminarium & styrelsemöte
2017-04-21 Styrelsemöte
2017-04-22/23 Stämma i Skövde
2017-04-23 Konstituerande styrelsemöte

Ordförande

Monjia Manai Sonnius

E-Post: ordf.jak@monjiams.se

Ledamöter

Lotta Friberg, Vice Ordförande
E-post: lotta.friberg.jak@gmail.com

Ali Hamidian
Industrigatan 9
112 46 Stockholm
E-post: ali.hamidian.zandi@gmail.com

Uffe Madsen
Slaaenbakken 6
8600 Silkeborg
Danmark
E-post: UffeMadsen@mail.tele.dk

Roland Norberg
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: roland.norberg@jak.se
Personalrepresentant

Sten-Inge Kedbäck
E-post: steningekedback@icloud.com

Andreas Bergqvist
E-post: albergqvist@gmail.com

Lotten Svensson
E-post: lotten@lottencompany.se

Maxwell Malavan
E-post: maxwellmalavan@gmail.com

Sammy Almedal, VD
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: sammy.almedal@jak.se

Björn Andersson
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: bjorn.andersson@jak.se
Personalrepresentant

Annika Norström Wiklund
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: annika.norstrom-wiklund@jak.se
Personalrepresentant, suppleant