Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Styrelse

Styrelse


BAKRE RADEN: Björn Andersson, Roland Norberg, Uffe Madsen, Maxwell Malavan, Sammy Almedal (VD)  FRÄMRE RADEN: Monjia Manai Sonnius (ordförande), Lotta Friberg (vice ordförande), Annica Andersson, Lotten Svensson,  Annika Norström WiklundSten-Inge Kedbäck SAKNAS PÅ BILD: Andreas Bergqvist, Ali Hamidian.

 

Styrelsen tillsätts av stämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen består av förtroendevalda, tillsammans med VD, i förekommande fall ställföreträdande VD, samt personalrepresentanter. 

Styrelsen ska verkställa stämmans beslut.

Styrelsen behandlar övergripande och långsiktiga frågor av icke löpande natur och ska fastställa mål och strategier för föreningens verksamhet och utvecklingsarbete. Detta ska göras i linje med den av föreningsstämman beslutade värdegrunden och verksamhetsinriktningen. 

 

Styrelsens möteskalender 

2017
2017-01-20 Styrelsemöte
2017-02-21 Styrelsemöte
2017-03-17/18 Seminarium & styrelsemöte
2017-04-21 Styrelsemöte
2017-04-22/23 Stämma i Skövde
2017-04-23 Konstituerande styrelsemöte

Ordförande

Monjia Manai Sonnius
E-Post: ordf.jak@monjiams.se

Ledamöter

Lotta Friberg, Vice Ordförande
E-post: lotta.friberg.jak@gmail.com


Ali Hamidian
Industrigatan 9
112 46 Stockholm
E-post: ali.hamidian.zandi@gmail.com

Uffe Madsen
Slaaenbakken 6
8600 Silkeborg
Danmark
E-post: UffeMadsen@mail.tele.dk

Roland Norberg
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: roland.norberg@jak.se
Personalrepresentant

Sten-Inge Kedbäck
E-post: steningekedback@icloud.com

Andreas Bergqvist
E-post: albergqvist@gmail.com

Lotten Svensson
E-post: lotten@lottencompany.se

Maxwell Malavan
E-post: maxwellmalavan@gmail.com

Sammy Almedal, VD
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: sammy.almedal@jak.se

Björn Andersson
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: bjorn.andersson@jak.se
Personalrepresentant

Annika Norström Wiklund
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: annika.norstrom-wiklund@jak.se
Personalrepresentant, suppleant