Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Valberedning

Valberedning

Kontakta valberedningen

E-post:  valberedning(a)jakdemokrati.se
 
Stämman 2016 valde följande personer till valberedning:
Lilly Bendevis  (sammankallande)
Berit Lindqvist  (vice sammankallande)
Jorge Gonzalez Flores 
Ludwig Trollare 
Ewa Thun 


Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman föreslå ledamöter och suppleanter till föreningens organ.

Valberedningens arbete pågår under hela verksamhetsåret inför de val som ska förrättas vid stämman.

Förslagen ska hållas tillgängliga för medlemmarna allra senast när kallelsen till föreningsstämman sker.

Du kan läsa mer om valberedningen och nominera på deras hemsida.