JAK Göteborg

Verksamhetsområde

Kommuner som ingår: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö

JAK:s lokalavdelning i Göteborg

  • ska fungera som en demokratisk länk mellan medlemmar och huvudkontoret.
  • ska finnas som en mötesplats för kunskapsutbyte.
  • ska inspirera människor att verka för en hållbar framtid.

Öppna medlemsmöten

Ansvarsgruppen för JAK Göteborg har beslutat att hålla alla sina möten öppna för medlemmar och andra intresserade. Vi träffas på Speletshus, Djurgårdsgatan 40, en gång i månaden den andra tisdagen,  alltid klockan 18.00-20.00

danijela-froki-ZLqxSzvVr7I-unsplash.jpg

Ideologikaffe

Ideologikaffe med JAK Göteborg är en möjlighet till att träffa JAK-aktiva och andra för samtal om aktuella och generella ämnen inom JAK:s värdesfär. Varje träff har ett tema och vi bjuder in vid regelbundna tillfällen under hösten.

Kontakta JAK Göteborg

Annica Svensson: 0705 39 22 08

eller skicka en e-post till:
JAKgoteborg@gmail.com

JAK Göteborgs ansvarsgrupp 2018:
Annica Svensson
Irene Burö
Martin Ekström
Anja Annevik

Revisorer:
Gustav Eek
Ellinor Karlsson