JAK Medlemsbanks extrastämma 2023

Extrastämman hålls den 18 december via elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, men har rent formellt fysisk hemvist på JAKs kontor på Vasagatan 14 i Skövde.

Alla JAKs medlemmar har kallats via Grus & Guld.

Denna sida uppdateras med information om stämman.

Elektronisk uppkoppling

Då extrastämman genomförs via elektronisk uppkoppling kommer vi använda oss av webbaserade tjänster från Suffra. Det är samma tjänster som användes vid årsstämman i maj tidigare i år.

För att säkerställa att endast medlemmar med rösträtt deltar i förhandlingarna behöver alla deltagare legitimera sig med BankID. Medlemmar som inte kan eller vill använda BankID kan utöva sin rösträtt genom att legitimera sig med giltig ID-handling på plats.

För att hålla extrastämman kommer vi använda oss av två webbaserade tjänster: en för förhandling av propositionerna och en för videomötet. För att delta på distans behöver du en stabil internetuppkoppling samt en uppdaterad webbläsare. Även deltagare på plats behöver ha en telefon, surfplatta eller dator för att kunna delta i förhandlingen av propositionerna.
Föreningen kan inte erbjuda personlig teknisk support under mötet.

Möteslänk för möjlighet att delta digitalt kommer skickas ut via e-post samma vecka som stämman. Möteslänken kommer skickas till den e-post som anges i anmälningsformuläret.

Anmälan

Anmälan måste vara föreningen tillhanda senast den 11 december 2023. Formulär för anmälan måste fyllas i av alla medlemmar som vill delta på stämman, både digitalt och fysiskt.

Möteslänk kommer skickas via e-post till den e-postadress som angetts vid anmälan.

Anmälan har stängt.