Välkommen till årsstämma 2022

JAK Medlemsbank ordinarie föreningsstämma inträffade den 30 april 2022.

Ansök om rese- och logibidrag

Blanketten ska lämnas in senast 2 veckor efter stämman, via internetbanken eller postgång.

Utbetalning sker först efter att styrelsen beslutat om detta. Närvaro under hela stämman är obligatorisk för att ta del av ersättningen.