Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Medlemsstatistik

Medlemsstatistik

Februari 2017

  

2014

2015

2016

2017

Medlemmar 1 feb

37 830

38 554

38 157

37 579

Ökning januari

405

285

170

132

Nya i januari

 

366

305

192

231

Unga 15 - 30 år

6 359

6 304

6 014

5 731

Tyvärr är det så att medlemsantalet sjunker, jämfört med samma datum tidigare år. Vi ligger nu strax under siffrorna från 2014. Det har kommit in 231 nya medlemmar i januari. 

Medlemsutveckling 2016
Vid årsskiftet var vi 37 447 medlemmar. En minskning med 710 under 2016. Det kom in 2 336 helt nya medlemmar under 2016. Genom en kampanj vi gjorde för att påminna tidigare uteslutna medlemmar med sparande, att bli medlemmar igen, fick vi tillbaka 779 medlemmar. Det blev därför en total ökning av medlemsantalet med 3 115.
 
Det är sammanlagt  3 825 medlemmar som har lämnat föreningen under 2016, varav 2 015 utträtt och 1 810 blivit uteslutna pga av ej inbetald medlemsavgift. Antal unga medlemmar i åldern 15 – 30 år har minskat med 273, från 5 974 till 5 701.
 
Medlemsantal 1 jan 2016          38 157
Medlemmar in                           3 115
Medlemmar ut                           3 825
Medlemsantal 1 jan 2017          37 447
 
Medlemsutvecklingen är olika i olika geografiska områden. Medlemsantalet minskar mer i områden utan lokalavdelning (LA) än i område med lokalavdelning, totalt sett. Hade hela Sverige sett ut som i LA-område hade det varit 41 000 medlemmar totalt. Hade hela Sverige varit utan lokalavdelningar hade det bara varit 30 000 medlemmar. Lokalavdelningarna har haft stor betydelse för medlemsvärvningen. Det ideella engagemanget för att ordna värvningsaktiviteter har tyvärr minskat under 2016. 
Lokalavdelningarna är olika stora

 

 

medlemsstatistik_2017-02-01.pdf medlemsstatistik_2017-01-01.pdf medlemsstatistik_2016-12-01.pdf medlemsstatistik_2016-10-01.pdf medlemsstatistik_2016-09-01.pdf medlemsstatistik_2016-08-01.pdf medlemsstatistik_2016-07-01.pdf medlemsstatistik_2016-06-01.pdf medlemsstatistik_2016-05-01.pdf medlemsstatistik_2016-04-01.pdf medlemsstatistik_2016-03-01.pdf