Lena Eriksson Åshuvud

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2019.

I JAK Medlemsbank som

  • Styrelseordförande
  • Arbetsutskott, sammankallande
  • Kreditutskott, sammankallande
  • Revisions- och Riskutskott, sammankallande

Utbildning

  • Civilekonomexamen

Bankspecifik erfarenhet

Operativ: 23 år, bankstyrelse: 2 år

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

  • Grundare och CEO på II4I Consulting AB
  • Chefstrateg Colabitoil
  • Styrelseledamot Lignus housing