Lena Eriksson Åshuvud

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2019.

I JAK Medlemsbank som

 • Styrelseordförande
 • Arbetsutskott, ledamot
 • Kreditutskott, sammankallande
 • Revisions- och Riskutskott, sammankallande
 • Ersättningsutskott, sammankallande
 • Ansvarig utgivare medlemstidning

Utbildning

 • Civilekonomexamen

Bankspecifik erfarenhet

 • Operativ: 23 år
 • Bankstyrelse: 3 år

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

 • Grundare och VD på ii4i Consulting AB
 • Styrelseledamot Lignus Housing AB
 • Styrelseledamot och operativ ansvarig för GodBo Management AB