Sten-Inge Kedbäck

Styrelseledamot

Ledamot sedan oktober 2015.

I JAK Medlemsbank som

  • Styrelseledamot
  • Kreditutskott, ledamot
  • Revisions- och Riskutskott, ledamot
  • Medlemsutskott, sammankallande

Utbildning

  • Examen inom företagsekonomi

Bankspecifik erfarenhet

  • Operativ: 43 år
  • Bankstyrelse: 8 år

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

  • Ledamot och vice ordförande i Stiftelsen Orustbostäder

Tidigare erfarenhet

  • Banktjänsteman hos Götabanken, Nordbanken, Securum finans
  • Bankchef och vd (2003-2005) på JAK Medlemsbank