Stadgar & reglemente

JAK Medlemsbanks stadgar och reglemente är organisationens högsta interna styrande dokument. De fastställs av föreningsstämman. 

Stadgar

Stadgarna är det formella fundamentet för JAK Medlemsbank.

Reglementet

Reglementet uttrycker vad JAK Medlemsbank är och står för, samt beskriver grundläggande funktioner och regelverk. I reglementet finns organisationens värdegrund och verksamhetsinriktning samt uppdragsbeskrivningar till de av stämman utsedda förtroendevalda.