Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Stipendium för studier inom området räntefri ekonomi

Stipendium för studier inom området räntefri ekonomi

In english

JAKs stipendium för studier i uthållig ekonomi kan sökas av studenter på högskolenivå, inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi.

JAK Medlemsbank verkar i en folkrörelsetradition, och därför ses samspelet mellan ekonomiska och demokratiska processer som särskilt viktigt i bedömningen. Vi ser gärna ansökningar som behandlar såväl lokala som globala rättviseperspektiv.

Ansökning

Ansökan sker skriftligen via brev eller e-post. Den skall innehålla en projektplan/ studieplan på max 1 sida, där bakgrund och målsättning med projektet beskrivs. Projektplanen ska även innehålla namn på kontaktperson vid lärosätet, exempelvis handledaren.

Ansökan skickas till: JAK Medlemsbank, Box 216, 541 25 Skövde eller maila till: jak@jak.se, referens ”Stipendium”.

Ansökningstider

Ansökan för höstterminen ska vara JAK tillhanda senast 1 maj och för vårterminen senast 1 november.

Publicering

Efter samråd med stipendiaten publiceras uppsatsen på JAKs hemsida. Om stipendi- aten vill bereds hen plats på ett av JAKs riksevenemang.

Frågor

Kontakta Ann-Marie Svensson, tel 0500-46 45 51 eller maila.

stipendiumNOV_JAK_affischA4.pdf stipendiummaj_JAK_affischA4.pdf