Återbetalning av insatser

JAK Medlemsbank fick nyligen tillstånd att överlåta insatser. Styrelseordförande Lena Eriksson Åshuvud berättar mer.

Av

jak_återbetalning

På JAK Medlemsbank har vi tagit ett stort kliv framåt! Vi har nyligen fått det godkännande vi behövde för att kunna börja återbetala upp till 5 miljoner kronor till medlemmar som väntar på sina insatser. Tillståndet innebär att vi har möjlighet att överlåta insatser. Det betyder att när en medlem gör en ny insats, till exempel vid ett nytt lån, kan denna insats överlåtas till en annan väntande medlem.

Överlåtelser kommer att ske i den mån det är möjligt utifrån bankens ekonomiska situation, och att vi får in nya insatser från till exempel lånande medlemmar och där 5 miljoner kronor utgör ett tak för vad som är tillåtet att överlåta. Det är en process som redan är i full gång, och för många av er som läser detta har de första återbetalningarna redan genomförts – en positiv och glädjande nyhet för oss alla.

Liksom tidigare återbetalas insatserna i en kronologisk ordning. Det innebär att den som har väntat längst är den första att få sin låneinsats återbetald. Detta tillvägagångssätt är viktigt och visar vår uppskattning för dem som har tålmodigt avvaktat.

När en medlem gör en ny insats, till exempel vid ett nytt lån, kan denna insats överlåtas till en annan väntande medlem.

Återbetalning av insatser är en utmaning eftersom de räknas som kapitalinstrument och utgör en del av bankens kärnprimärkapital. Detta kapital är fundamentalt för bankens möjlighet att låna ut pengar och fortsätta den bankverksamhet vi har. Därför är Finansinspektionen mycket noga med att väga in verksamhetens stabilitet innan återbetalning av insatser tillåts.

Vi förstår fullt ut den frustration och besvikelse som våra medlemmar känt och känner när de tvingas vänta på sina insatser under en längre tid. Därför är det med stor glädje vi välkomnar möjligheten till återbetalning. Vår strävan är att fortsätta arbeta hårt för att stärka vår finansiella stabilitet, vilket i sin tur möjliggör en höjning av taknivån så att vi kan fortsätta och accelerera återbetalningar av insatser till våra medlemmar som väntar.

Tack för ert fortsatta förtroende.

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med er, våra engagerade medlemmar, och arbeta mot en ljusare och mer givande framtid för oss alla.

Vänliga hälsningar,
Lena Eriksson Åshuvud, styrelseordförande JAK Medlemsbank