Välkommen till JAK!

JAK Medlemsbank ska bidra till ett hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi genom att arbeta för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.

JAK Medlemsbank

JAKs intressen sammanfaller alltid med våra medlemmars bästa och vi strävar efter att minska skuldsättningen i samhället. JAK styrs demokratiskt och alla medlemmar har en röst. JAK varken vinstmaximerar eller dränerar banken på pengar, istället tänker vi långsiktigt och ser till en helhet större än oss själva.

Äg din bank

rawpixel-1182764-unsplash.jpg

JAK Medlemsbank ägs av sina medlemmar. Alla har en röst och lika stor möjlighet att påverka verksamheten. Som medlem kan du både spara och låna, med målsättningen att bli skuldfri. Vi har varken vinstkrav eller investeringar i miljöförstörande verksamheter. Ju fler medlemmar vi är desto lägre blir räntan. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten för en hållbar, framtida ekonomi där vi förbrukar mindre resurser.

Hos oss är dina pengar trygga

Vi erbjuder ett antal olika konton för olika ändamål. Alla våra inlåningskonton skyddas av den statliga insättningsgarantin och hos oss kan du vara trygg i att inga medel någonsin används till vinster, bonusar eller investeras i miljöförstörande verksamheter.

Medlemskonto

Medlemskonto

Ett medlemskonto är ett sparkonto som tidigare ingått i medlemskapet. Befintliga medlemskonton kommer ersättas av annan kontotyp. Det är inte längre möjligt att öppna ett medlemskonto.

Sparkonto

Sparkonto

Om du vill ha ett konto för sparande kan du öppna ett sparkonto.

Transaktionskonto

Transaktionskonto

Med ett transaktionskonto kan du enkelt sköta din vardagsekonomi.

Stödsparkonto

Stödsparkonto

Stödsparkonto är ett sparkonto där samtliga sparpoäng som genereras går till det stödsparprojekt som kontohavaren bestämt istället för sitt eget sparpoängkonto.

Aktuellt

Pressmeddelanden, nyheter och händelser.