Välkommen till JAK!

JAK Medlemsbank ska bidra till ett hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi genom att arbeta för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.

Välkommen till oss!

JAK - Den goda banken

JAKs intressen sammanfaller alltid med våra medlemmars bästa och vi strävar efter att minska skuldsättningen i samhället. JAK styrs demokratiskt och alla medlemmar har en röst. JAK varken vinstmaximerar eller dränerar banken på pengar, istället tänker vi långsiktigt och ser till en helhet större än oss själva.

Äg din bank för 1 krona om dagen

rawpixel-1182764-unsplash.jpg

JAK Medlemsbank ägs av sina medlemmar. Alla har en röst och lika stor möjlighet att påverka verksamheten. Som medlem kan du både spara och låna, med målsättningen att bli skuldfri. Vi har varken vinstkrav eller investeringar i miljöförstörande verksamheter. Ju fler medlemmar vi är desto lägre blir räntan. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten för en hållbar, framtida ekonomi där vi förbrukar mindre resurser. JAK Medlemsbank är den goda banken.

Hos oss är dina pengar trygga

Vi erbjuder ett antal olika konton för olika ändamål. Alla våra inlåningskonton skyddas av den statliga insättningsgarantin och hos oss kan du vara trygg i att inga medel någonsin används till vinster, bonusar eller investeras i miljöförstörande verksamheter.

Medlemskonto

Medlemskonto

Ett medlemskonto är ett sparkonto och ingår i ditt medlemskap.

Sparkonto

Sparkonto

Om du vill ha ytterligare konto för sparande, utöver ditt medlemskonto, kan du öppna ett sparkonto.

Transaktionskonto

Transaktionskonto

Med ett transaktionskonto kan du enkelt sköta din vardagsekonomi.

Stödsparkonto

Stödsparkonto

Stödsparkonto är ett sparkonto där samtliga sparpoäng som genereras går till det stödsparprojekt som kontohavaren bestämt istället för sitt eget sparpoängkonto.

Aktuellt

Pressmeddelanden, nyheter och händelser.