Hållbarhet

Vår affärsidé är att bedriva bankverksamhet som främjar hållbarhet för människa, miljö och ekonomi.

Vi verkar för ett samhälle med en lägre privat skuldsättning, ett samhälle som är mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart för kommande generationer.

Vi respekterar och ställer oss bakom många internation­ella principer och konventioner, se närmare i vår hållbarhetspolicy.

globala-malen-bakgrund.png

Hållbarhetsmålen

Vi pratar om hållbarhet för människa, miljö och ekonomi vilket grundar sig på de tre dimensionerna av hållbarhet i de av FN definierade globala målen för hållbar utveckling – sociala, miljön och ekonomin.

qY30DyHM.jpeg

Kan man mäta hållbarhet?

Vi säger att vi är hållbara. Är vi det, och vad menar vi med det?

Fair Finance Guide rankar varje år svenska banker ur ett hållbarhetsperspektiv. Enligt dem ställer sig JAK Medlemsbank bakom 97 procent av de viktigaste standarderna och konventionerna inom hållbarhet och socialt ansvar. Högst betyg har banken inom mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor.