Bolån

Med ett bolån hos JAK Medlemsbank kan du känna dig trygg att du inte finansierar miljöförstörande verksamheter och inga pengar betalas ut till aktieägare eller saftiga bonusar. För du är inte bara medlem — du är också ägare av banken.

Vi kan erbjuda dig ett bolån med 4,83% i ränta och 3 månaders bindningstid, med upp till 45 punkters (0,45%) rabatt för frivillig överinsats. Hos oss kan du belåna din bostad upp till 75% av bostadens värde.

Vill du veta mer?

Överinsats

När du tar ett lån hos oss får du gärna bidra till bankens eget kapital, eftersom du som lånande medlem nyttjar föreningens resurser. Det gör du genom att erlägga en överinsats (en form av medlemsinsats) innan lånet betalas ut till dig. Storleken på överinsatsen för bolån är 6% av önskat lånebelopp. Erläggande av överinsats ger dig 45 punkters (0,45%) rabatt på räntan.

Sparlånesystem

JAKs Sparlånesystem är skapat för att säkra inlåning och ge våra medlemmar ett incitament för sparande i form av sparpoäng.

Prissättning

Enligt lag är vårt ändamål att främja våra medlemmars ekonomiska intresse. Genom att vara medlem, kan du därför som låntagare känna dig trygg i vår prissättning.

Låna hos JAK

Vårt lånesystem är konstruerat helt efter tanken att banken lånar ut det kapital som medlemmarna gemensamt sparar och banken tar endast ut vad banken behöver för att kunna bedriva och utveckla verksamheten.

pexels-canva-studio-3153199

Flytta befintligt bolån till JAK

Har du bolån hos en annan kreditgivare och vill flytta bolånet till JAK? Ansök om att bli medlem och skicka in en låneansökan till oss.

rawpixel-1182764-unsplash.jpg

Äg din bank

JAK är en bank som ägs av sina medlemmar.
Alla har en röst och lika stor möjlighet att påverka verksamheten. Som medlem kan du både spara och låna, med målsättningen att bli skuldfri.

JAK har inga vinstkrav eller aktieutdelningar. Ju fler medlemmar vi är desto lägre blir räntan. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten för en hållbar, framtida ekonomi där vi förbrukar mindre resurser.