Våra medlemskap

Behöver du ha ett konto för att betala dina räkningar, spara till ett lån eller vill du vara med för den goda sakens skull? Här kan du läsa om våra olika medlemskap och hitta det som passar just dig!

Medlemskap för privatpersoner

Stödmedlem - Privatperson

För dig som vill vara medlem men inte har behov av några banktjänster.

Som stödmedlem är du en del av JAK Medlemsbank utan att ha något bankengagemang. Du är med och påverkar, kan vara med på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli stödmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Stödmedlemskapet kostar 365 kr per år och från och med 2024 betalas avgiften för stödmedlemmar via fakturering.

Du som är stödmedlem kan ändra ditt medlemskap till sparkundsmedlem eller vardagskundsmedlem om du vill använda våra banktjänster.

Sparkundsmedlem - Privatperson

För dig som vill spara och samtidigt samla sparpoäng.

Som sparkundsmedlem får du ett sparkonto och ett sparpoängskonto samtidigt som du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli sparkundsmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Är du sparkundsmedlem med utökade behov av banktjänster kan du ändra ditt medlemskap till vardagskundsmedlem.

Vardagskundsmedlem - Privatperson

För dig som vill kunna betala räkningar och/eller lån samt ha möjligheten att spara.

Som vardagskundsmedlem får du ett transaktionskonto och ett sparpoängskonto. Du har även möjlighet att öppna ett sparkonto. Du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli vardagskundsmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Helkundsmedlem - Privatperson

För dig som har lån hos JAK och vill nyttja bankens tjänster.

Som helkundsmedlem får du ett transaktionskonto och ett sparpoängskonto. Du har även möjlighet att öppna ett sparkonto. Du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

Det går inte att ansöka om att bli helkundsmedlem, privatpersoner med lån hos JAK faller automatiskt in i denna medlemskategori.

Medlemskap för juridiska personer

Stödmedlem - Juridisk person

För juridiska personer som vill vara medlem men inte har behov av några banktjänster.

Som stödmedlem är du en del av JAK Medlemsbank utan att ha något bankengagemang. Du är med och påverkar, kan vara med på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli stödmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Stödmedlemskapet kostar 365 kr per år och från och med 2024 betalas avgiften för stödmedlemmar via fakturering.

Du som är stödmedlem kan ändra ditt medlemskap till kundmedlem liten eller kundmedlem stor om du vill använda våra banktjänster.

Sparkundsmedlem - Juridisk person

För dig som vill spara och samtidigt samla sparpoäng.

Som sparkundsmedlem får du ett sparkonto och ett sparpoängskonto samtidigt som du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Du får dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli sparkundsmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med startavgift och medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Är du sparkundsmedlem med utökade behov av banktjänster kan du ändra ditt medlemskap till kundmedlem liten.

Kundmedlem liten - Juridisk person

För juridiska personer som vill nyttja bankens tjänster.

Som kundmedlem liten får du ett transaktionskonto. Du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Du har även möjlighet att öppna ett sparkonto vid behov. Du får dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli vardagskundsmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med startavgift och medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Kundmedlem liten saknar lån eller har lån på upp till 100 000 kr hos JAK.

Kundmedlem stor - Juridisk person

För juridiska personer som vill nyttja bankens tjänster.

Som kundmedlem stor får du ett transaktionskonto. Du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Du har även möjlighet att öppna ett sparkonto vid behov. Du får dessutom tidningen Grus & Guld.

Kundmedlem stor har lån hos JAK på över 100 000 kr.
Det går inte att ansöka om att bli kundmedlem stor, juridiska personer med lån på över 100 000 kr hos JAK faller automatiskt in i denna medlemskategori.

Medlemskap för barn under 18 år

Stödmedlem - Barn under 18 år

För dig som är under 18 år och vill vara en del av JAK eller för dig som vårdnadshavare som vill att ditt barn under 18 år ska vara en del av JAK.

Som stödmedlem är du en del av JAK Medlemsbank utan att ha något engagemang i banken. Du har även möjlighet att ta emot sparpoäng.

Stödmedlemskap för barn under 18 år är gratis. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Sparkundsmedlem - Barn under 18 år

För dig som är under 18 år och vill spara eller för dig som vårdnadshavare som vill spara till ditt barn under 18 år.

Som sparkundsmedlem får du ett sparkonto och ett sparpoängskonto. Du har även möjlighet att ta emot sparpoäng.

Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Hus_skärgård

JAK Medlemsbank - för en hållbar framtid

Vill du vara en del av en bank som verkar för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi? Som medlem är du en del i en förening med möjlighet att påverka de ekonomiska villkoren för både dig själv och andra.
JAK Medlemsbank ägs av sina medlemmar. Alla har en röst och lika stor möjlighet att påverka verksamheten. Vi har varken vinstkrav eller investeringar i miljöförstörande verksamheter.
Ju fler medlemmar vi är desto högre blir medlemsnyttan. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten för en hållbar, framtida ekonomi där vi förbrukar mindre resurser.