Våra medlemskap

Behöver du ha ett konto för att betala dina räkningar, spara till ett lån eller vill du vara med för den goda sakens skull? Här kan du läsa om våra olika medlemskap och hitta det som passar just dig!

Medlemskap för privatpersoner

Stödmedlem - Privatperson

För dig som vill vara medlem men inte har behov av några banktjänster.

Som stödmedlem är du en del av JAK Medlemsbank utan att ha något bankengagemang. Du är med och påverkar, kan vara med på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli stödmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Medlemsavgiften är 420 kr per år och betalas via fakturering.

Du som är stödmedlem kan ändra ditt medlemskap till sparkundsmedlem eller helkundsmedlem om du vill använda våra banktjänster.

Sparkundsmedlem - Privatperson

För dig som vill spara, på lång eller kort sikt.

Som sparkundsmedlem får du ett sparkonto och ett sparpoängskonto samtidigt som du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli sparkundsmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Medlemsavgiften är 420 kr per år och betalas via fakturering.

Du som är i behov av mer än ett sparkonto har möjlighet att öppna fler sparkonton, se prislistan för mer information om kostnader.

Är du sparkundsmedlem med utökade behov av banktjänster kan du ändra ditt medlemskap till helkundsmedlem.

Helkundsmedlem - Privatperson

För dig som vill kunna spara, låna och/eller sköta din vardagsekonomi enkelt och smidigt.

Som helkundsmedlem får du ett transaktionskonto och ett sparpoängskonto. Du har även möjlighet att öppna ett sparkonto. Du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli helkundsmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med den årliga medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Medlemsavgiften 420 kr per år plus 30 kr per månad. Den årliga medlemsavgiften betalas via fakturering och den månatliga medlemsavgiften dras från konto den första varje månad.

Är du i behov av mer än ett transaktionskonto och ett sparkonto har du möjlighet att öppna ytterligare konton, se prislistan för mer information om kostnader.

Information för dig med medlemskonto

Du som har ett medlemskonto som saknar saldo och som inte används tillhör kategorin stödmedlem.

Du som har ett medlemskonto och/eller sparkonto (ett eller flera) med saldo men saknar andra banktjänster hos JAK tillhör kategorin sparkundsmedlem.

Du som har ett medlemskonto och andra banktjänster hos JAK tillhör kategorin helkundsmedlem.

Medlemskap för juridiska personer

Är du intresserad av vår medlemskategori Kundmedlem stor - Juridiska personer, kan du lämnaen intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Stödmedlem - Juridisk person

För juridiska personer som vill vara medlem men inte har behov av några banktjänster.

Som stödmedlem är du en del av JAK Medlemsbank utan att ha något bankengagemang. Du är med och påverkar, kan vara med på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Som medlem får du dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli stödmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Medlemsavgiften är 420 kr per år och betalas via fakturering.

Du som är stödmedlem kan ändra ditt medlemskap till sparkundsmedlem eller kundmedlem stor om du vill använda våra banktjänster.

Sparkundsmedlem - Juridisk person

För juridiska personer som vill spara, på lång eller kort sikt.

Som sparkundsmedlem får du ett sparkonto och ett sparpoängskonto samtidigt som du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Du får dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli sparkundsmedlem betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med startavgift och medlemsavgiften för resterande del av året. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Medlemsavgiften är 420 kr per år och betalas via fakturering.

Du som är i behov av mer än ett sparkonto har möjlighet att öppna fler sparkonton, se prislistan för mer information om kostnader.

Är du sparkundsmedlem med utökade behov av banktjänster kan du ändra ditt medlemskap till kundmedlem stor.

Kundmedlem stor - Juridisk person

Är du intresserad av vår medlemskategori Kundmedlem stor - Juridiska personer, kan du lämnaen intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

För juridiska personer som vill kunna spara, låna och/eller sköta företagets ekonomi enkelt och smidigt.

Som kundmedlem stor får du ett transaktionskonto med möjlighet att välja till bankgironummer för en uppläggningsavgift. Du är med och påverkar, kan delta på våra medlemsträffar och du har rösträtt på stämman. Du har även möjlighet att öppna ett sparkonto vid behov. Du får dessutom tidningen Grus & Guld.

När du ansöker om att bli kundmedlem stor betalar du 300 kr i grundinsats tillsammans med startavgift och den årliga medlemsavgiften för resterande del av året.

Medlemsavgiften är 420 kr per år plus 50 kronor per månad. Den årliga medlemsavgiften betalas via fakturering och den månatliga medlemsavgiften dras från konto den första varje månad.

Är du i behov av mer än ett transaktionskonto och ett sparkonto har du möjlighet att öppna ytterligare konton, se prislistan för mer information om kostnader.

Information för er med medlemskonto

Du som har ett medlemskonto som saknar saldo och som inte används tillhör kategorin stödmedlem.

Du som har ett medlemskonto och/eller sparkonto (ett eller flera) med saldo men saknar andra banktjänster hos JAK tillhör kategorin sparkundsmedlem.

Du som har ett medlemskonto och andra banktjänster hos JAK tillhör kategorin helkundsmedlem.

Medlemskap för barn under 18 år

Stödmedlem - Barn under 18 år

För dig som är under 18 år och vill vara en del av JAK eller för dig som vårdnadshavare som vill att ditt barn under 18 år ska vara en del av JAK.

Som stödmedlem är du en del av JAK Medlemsbank utan att ha något engagemang i banken. Du har även möjlighet att ta emot sparpoäng.

Stödmedlemskap för barn under 18 år är gratis. Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Sparkundsmedlem - Barn under 18 år

För dig som är under 18 år och vill spara eller för dig som vårdnadshavare som vill spara till ditt barn under 18 år.

Som sparkundsmedlem får du ett sparkonto och ett sparpoängskonto. Du har även möjlighet att ta emot sparpoäng.

Se en steg-för-steg-guide för hur du ansöker och bli medlem.

Tabell medlemsavgift

På årsstämman 2022 så beslutades att medlemsavgift ska tas ut för resterande del av året redan första året man blir medlem. Då ansökningstiden kan variera något så tar vi ut medlemsavgift vid ansökningstillfället enligt nedan tabell:

Ansökningsdatum Medlemsavgift
1/1-15/1 420 kr
16/1-15/2 385 kr
16/2-15/3 350 kr
16/3-15/4 315 kr
16/4-15/5 280 kr
16/5-15/6 245 kr
16/6-15/7 210 kr
16/7-15/8 175 kr
16/8-15/9 140 kr
16/9-15/10 105 kr
16/10-15/11 70 kr
16/11-15/12 35 kr
16/12-31/12 0 kr
Hus_skärgård

JAK Medlemsbank - för en hållbar framtid

Vill du vara en del av en bank som verkar för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi? Som medlem är du en del i en förening med möjlighet att påverka de ekonomiska villkoren för både dig själv och andra.
JAK Medlemsbank ägs av sina medlemmar. Alla har en röst och lika stor möjlighet att påverka verksamheten. Vi har varken vinstkrav eller investeringar i miljöförstörande verksamheter.
Ju fler medlemmar vi är desto högre blir medlemsnyttan. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten för en hållbar, framtida ekonomi där vi förbrukar mindre resurser.