JAK Medlemsbanks föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Beslut fattas enligt principen en medlem, en röst. Medlemmar kan lämna in motioner med förslag på förändringar som tas emot och besvaras med ett yttrande från styrelsen innan de läggs fram för behandling vid föreningsstämma.

Sidan uppdateras med aktuell information när det finns tillgängligt, till exempel i samband med att kallelse till föreningsstämma går ut.

Kvinnaviddator

Årsstämma 2023

JAK Medlemsbank håller hybridstämma 13 maj.

Här hittar du praktisk information och anmälningsformulär.

samarbete

Workshop 29 januari om motions- och stämmoarbete

JAKs styrelse med ordförande Lena Eriksson Åshuvud bjuder in till workshop via Zoom den 29 januari.