JAK Medlemsbanks föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Beslut fattas enligt principen en medlem, en röst. Medlemmar kan lämna in motioner med förslag på förändringar som tas emot och besvaras med ett yttrande från styrelsen innan de läggs fram för behandling vid föreningsstämma.

Sidan uppdateras med aktuell information när det finns tillgängligt, till exempel i samband med att kallelse till föreningsstämma går ut.

samarbete

Extrastämma 2023

JAK Medlemsbank håller extrastämma 18 december.

Här hittar du information och anmälningsformulär.

Kvinnaviddator

Årsstämma 2023

JAK Medlemsbank håller hybridstämma 13 maj.

Här hittar du praktisk information och anmälningsformulär.