JAK Medlemsbanks föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Beslut fattas enligt principen en medlem, en röst. Medlemmar kan lämna in motioner med förslag på förändringar som tas emot och besvaras med ett yttrande från styrelsen innan de läggs fram för behandling vid föreningsstämma.

Sidan uppdateras med aktuell information när det finns tillgängligt, till exempel i samband med att kallelse till föreningsstämma går ut.

pexels-fauxels-3182768

Årsstämma 2024

JAK Medlemsbanks årsstämma hålls den 25 maj 2024.

Här hittar du information om kommande stämma, sidan uppdateras kontinuerligt.