Detta är JAK

JAK Medlemsbank bedriver en idéburen bankverksamhet och har medlemmar spridda över hela Sverige.

Vi vill bidra och vara med och driva omställningen till en mer hållbar värld. Det gör vi genom att bedriva bankverksamhet som verkar för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi.  Som medlem är du en del i en förening med möjlighet att påverka de ekonomiska villkoren för både dig själv och andra.

Där andra banker drivs av vinstintressen har vi istället dina intressen i första hand. Istället för vinstkrav för bonusar och utdelning prissätter vi efter kostnader för att framtidssäkra verksamheten och öka den långsiktiga medlemsnyttan. I stället för att öka och bibehålla din skuldsättning har vi din skuldfrihet i fokus. Det är bra för dig, dina efterlevande och miljön. Vill du vara med på omställningsresan?

Välkommen att bli medlem i JAK.