Stadgar & Särskilda bestämmelser

JAK Medlemsbanks stadgar och Särskilda bestämmelser är organisationens högsta interna styrande dokument. De fastställs av föreningsstämman. 

Stadgar

Stadgarna är det formella fundamentet för JAK Medlemsbank.

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser uttrycker vad JAK Medlemsbank är och står för, samt beskriver grundläggande funktioner och regelverk. I Särskilda bestämmelser finns organisationens värdegrund och verksamhetsinriktning samt uppdragsbeskrivningar till de av stämman utsedda förtroendevalda.