Stadgar & Särskilda bestämmelser

JAK Medlemsbanks stadgar och Särskilda bestämmelser är organisationens högsta interna styrande dokument. De fastställs av föreningsstämman. 

Stadgar

Stadgarna är det formella fundamentet för JAK Medlemsbank.

Beslutade på årsstämma den 13 maj 2023 och reviderade på extrastämma den 18 december 2023.

Godkända av Finansinspektionen den 22 april 2024.

Registrerade hos Bolagsverket den 26 mars 2024.

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser uttrycker vad JAK Medlemsbank är och står för, samt beskriver grundläggande funktioner och regelverk. I Särskilda bestämmelser finns organisationens värdegrund och verksamhetsinriktning samt uppdragsbeskrivningar till de av stämman utsedda förtroendevalda.