Vårt sparlånesystem

JAK lånar inte upp kapital på marknaden vilket gör att vi inte är styrda av marknadsräntor på samma sätt som andra banker. Vi har dock samma likviditetskrav ställda på oss som andra finansiella institut därför är vi lika beroende av inlåning som de är för att kunna ge ut lån. JAKs Sparlånesystem är skapat för att säkra denna inlåning och ge våra medlemmar ett incitament för sparande i form av sparpoäng.

Sparkrav för den som lånar

Med varje lån kommer ett krav på deltagande i bankens Sparlånesystem. Deltagandet innebär att du som låntagare binder dig till att parallellt med lånet åta dig ett sparande som sätts in på ett bundet konto som tillika är en säkerhet för lånet. Nivån på sparkravet och bindningstiden varierar över tid utefter det kapitalbehov som banken har.

Alternativa sätt att bidra, där du själv väljer

Sparkravet för ditt lån har du flera alternativ att följa och det är du själv som väljer utifrån din situation och ekonomi.

Som nybliven medlem har du troligtvis bara tillgång till två av alternativen, antingen sparar du i Sparlånesystemet samtidigt som du lånar, enligt kraven för just ditt lån. Eller så betalar du istället en sparlättnadsavgift för minska eller helt undvika sparkravet.

För den som varit medlem och sparat i bankens sparlånessystem en längre tid, eller erhållit sparpoäng från en familjemedlem så finns ett tredje alternativ. Du kan tillföra sparpoäng till lånet och på så sätt minska eller eliminera sparkravet/sparlättnadsavgiften på lånet.

Så får du sparpoäng

Varje månad genereras nya sparpoäng på de pengar som finns sparade i vårt ekonomiska ekosystem. Sparpoängen är unika för JAK Medlemsbank och endast medlemmar kan äga sparpoäng. Olika konton ger olika mycket sparpoäng men normalt erhåller medlemmen en poäng per krona per månad.

Så kan du använda dina sparpoäng

Sparpoängen kan användas för egen del när du lånar för att undvika ett sparkrav eller en sparlättnadsavgift. På detta sätt kan du som medlem genom att planera långsiktigt fullgöra dina sparåtaganden redan innan du behöver låna och på så sätt minska dina månadsutgifter när du väl tar lån. Eller så kan sparpoäng skänkas till annan medlem eller till ett stödsparsprojekt.

Räkneexempel:
Om du för ditt nyfödda barn sparar barnbidraget ända tills hen fyller 18 år, och sen låter pengarna stå inne i två år till, så kommer barnet, med nuvarande villkor för Sparlånesystemet, att med råge sparat ihop tillräckligt med sparpoäng för att kunna ta ett JAK Bolån om 2 miljoner sek (ca snittpris för ett hus i Sverige) över en löptid på 50 år, utan behov av sparande.

Hur länge är mitt sparande bundet?

Så som sparsystemet ser ut med nuvarande bindningstider är de pengar du sätter in idag bundna i ca fem år. I slutet av varje år gör vi en körning i systemet för att räkna ut vilka pengar som vid årets slut har varit bundna i minst fem år. Under förutsättning att du skött ditt lån under året och inte legat efter med betalningar och sparande så kommer pengarna att överföras till servicekontot för lånet automatiskt. Så under de första åren görs inga utbetalningar för att sedan regelbundet varje år bli utbetalade.