Vårt sparlånesystem

För att JAK ska kunna ge ut lån behövs inlåning från våra medlemmar. JAKs Sparlånesystem är skapat för att säkra inlåning och ge våra medlemmar ett incitament för sparande i form av sparpoäng.

Sparkrav för den som lånar

Med varje lån kommer ett krav på deltagande i bankens Sparlånesystem. Deltagandet innebär att du som låntagare binder dig till att parallellt med lånet åta dig ett sparande som sätts in på ett bundet konto som tillika är en säkerhet för lånet. Nivån på sparkravet och bindningstiden varierar över tid utefter det kapitalbehov som banken har.

Alternativa sätt att bidra, där du själv väljer

Sparkravet för ditt lån har du flera alternativ att följa och det är du själv som väljer utifrån din situation och ekonomi.

Som nybliven medlem har du troligtvis bara tillgång till två av alternativen, antingen sparar du i Sparlånesystemet samtidigt som du lånar, enligt kraven för just ditt lån. Eller så betalar du istället en sparlättnadsavgift för minska eller helt undvika sparkravet.

För den som varit medlem och sparat i bankens sparlånessystem en längre tid, eller erhållit sparpoäng från en familjemedlem så finns ett tredje alternativ. Du kan tillföra sparpoäng till lånet och på så sätt minska eller eliminera sparkravet/sparlättnadsavgiften på lånet.

Så får du sparpoäng

Varje månad genereras nya sparpoäng på de pengar som finns sparade i vårt ekonomiska ekosystem. Sparpoängen är unika för JAK Medlemsbank och endast medlemmar kan äga sparpoäng. Olika konton ger olika mycket sparpoäng men normalt erhåller medlemmen en poäng per krona per månad.

Så kan du använda dina sparpoäng

Sparpoängen kan användas för egen del när du lånar för att undvika ett sparkrav eller en sparlättnadsavgift. På detta sätt kan du som medlem genom att planera långsiktigt fullgöra dina sparåtaganden redan innan du behöver låna och på så sätt minska dina eller dina barns månadsutgifter när det väl är dags att ta lån. Om du inte vill använda dina sparpoäng själv kan du skänka dem till en familjemedlem, till någon med ett av de äldre sortens lån som kräver sparpoängsbalans eller till valfritt stödsparsprojekt.

Räkneexempel:
För ett bolån på 2.000.000:- med en amorteringstid på 50 år och ett sparkrav på 1% så behövs ungefär 65 miljoner sparpoäng eller, om man väljer sparlättnadsavgift, drygt 100.000:- sek för att eliminera sparkravet. Räknar man då ut snittvärdet för 1000 sparpoäng (100.000 sek/65.000.000 poäng * 1000 poäng) så blir det ca 1,5:- sek. Då du erhåller 1000 sparpoäng i månaden för 1000:- sek på kontot så motsvarar det (omräknat i sparlättnadsavgift) ca 18:- sek om året för 1000:- sek på kontot vilket skulle kunna jämföras med en årlig inlåningsränta på ca 1.83%.

Hur länge är mitt sparande bundet?

Så som sparsystemet ser ut med nuvarande bindningstider är de pengar du sätter in idag bundna i ca fem år. I slutet av varje år gör vi en körning i systemet för att räkna ut vilka pengar som vid årets slut har varit bundna i minst fem år. Under förutsättning att du skött ditt lån under året och inte legat efter med betalningar och sparande så kommer pengarna att överföras till servicekontot för lånet automatiskt. Så under de första åren görs inga utbetalningar för att sedan regelbundet varje år bli utbetalade.