Bankledning

Daniel Söderberg

Vd

Andreas Lyckner

Affärschef

David Rosén

Utvecklingschef

Hanna Lindström

Riskchef

Maria Bolin

Chefsjurist