Bankledning

Daniel Söderberg

Vd

Andreas Lyckner

Affärschef

David Rosén

Utvecklingschef

Sabina Ausfelt

Chef för Financial Crime Prevention

Hanna Lindström

Riskchef

Maria Bolin

Financial Crime Prevention Teamleader