Bankledning

Daniel Söderberg

Vd

Andreas Lyckner

Chef för Affärsutveckling

Maria Bolin

Chef för Risk och Compliance

Marie Gillberg

Chef för Ekonomi

Linn Bourdin

Chef för People & Culture

Daniel Wallin

Chef för Operations

Carl-Åke Nilsson

Chef för Kreditrisk