Bankledning

Daniel Söderberg

Vd

Andreas Lyckner

Affärschef

David Rosén

Utvecklings- och förvaltningschef

Maria Bolin

Chef för Compliance

Marie Gillberg

Ekonomichef

Linn Bourdin

Chef för People & Culture

Daniel Wallin

Chef för Financial Crime Prevention