Bankledning

Johan Thelander

Vd

Carl-Magnus Lindhe

Tf. affärschef och kreditchef

David Rosén

Utvecklingschef

Sabina Ausfelt

Chef för Financial Crime Prevention

Hanna Lindström

Riskchef

Maria Bolin

Financial Crime Prevention Teamleader