Organisation

JAK Medlemsbank är en medlemsbank. En medlemsbank är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva bankverksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att använda bankens tjänster som insättare eller på annat sätt.

Banken lyder under Finansinspektionens tillsyn.

Bankens kontor och säte är beläget i Skövde och verksam­heten riktar sig till privatpersoner, företag och organisationer i hela Sverige.

Organisationsschema

Organisationsschema