Medlemsträffar

Här samlar vi all information om kommande medlemsträffar.
Nedan hittar du information om vad som händer på nästa medlemsträff och möteslänk för att kunna delta.
Längre ner kan du även se datum och kortare beskrivningar inför kommande medlemsträffar.

Medlemsträff 210324 - liggande m ram

Nästa medlemsträff

Den 21 mars kl. 18.00-20.00. Medlemsträffen sker digitalt.

Pernilla Hagbert föreläser om vad en hållbar bank är och om fyra scenarier för ett hållbart Sverige bortom BNP-tillväxt.

Pernilla Hagbert är forskare vid institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH. Hennes forskning berör hinder och möjligheter för omställning inom allt från boende och vardagsliv, stadsutveckling, kommunal och regional planering, till ekonomins sammansättning. I denna föreläsning kommer hon gå djupare in på vad som krävs i ett paradigmskifte för en hållbar samhällsutveckling. Hon tar avstamp i de alternativa utvecklingsinriktningar hon varit del av att utveckla inom forskningsprojekt med fokus på ett hållbart Sverige bortom BNP-tillväxt samt industrins klimatomställning. Vilken omdaning av samhällets organisering skulle olika vägar för att nå hållbarhetsmål innebära? Vilka förflyttningar skulle behövas inom och mellan olika sektorer och hur skulle det påverka exempelvis den byggda miljön, näringsliv, investeringar, men även vad gäller vardagsliv och arbete?

Länk för att ansluta till medlemsträffen

Medlemsträffen sker digitalt via Microsoft Teams.

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 399 888 082 341
Lösenord: sCWFcV

Kommande medlemsträffar

Här uppdaterar vi med datum och innehåll för kommande medlemsträffar. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Måndag 22 april

JAKs VD, Daniel Söderberg, presenterar årsredovisningen för 2023.

Måndag 17 juni

JAKs VD, Daniel Söderberg, presenterar rapport för årets första kvartal.

Fredag 16 augusti

Evenemang tillsammans med Weall.

Måndag 16 september

JAKs VD, Daniel Söderberg, presenterar delårsrapporten.

Måndag 18 november

JAKs VD, Daniel Söderberg, presenterar rapport för årets tredje kvartal.