Spara

JAK erbjuder ett antal olika konton för olika ändamål, oavsett om du vill spara eller sköta dina vardagsekonomi. Alla våra inlåningskonton skyddas av den statliga insättningsgarantin och hos oss kan du vara trygg i att inga medel någonsin används till bonusar eller investeras i oetiska verksamheter.

Fasträntekonto för privatpersoner

Syftet med Fasträntekonto är att tillhandahålla ett konto för kontoinnehavararen att kunna placera kapital i Banken till fast ränta under bindningstiden.

Välj mellan två olika bindningstider:

  • 3,75%* räntesats vid 3 månaders bindningstid.
  • 3,75%* räntesats vid 6 månaders bindningstid.

Minimibelopp att binda för att ta del av erbjudandet är 100 000 kronor. Maxbelopp är 1 050 000 kronor.

  • 4,00%* räntesats vid 3 månaders bindningstid. KAMPANJ nya medlemmar. Minimibelopp är 5 000 kronor. Maxbelopp är 1 00 000 kronor, läs mer här.

*Årsränta

Omfattas av insättningsgarantin.

Ränta per 2024-04-16. Kontakta oss på inlaning@jak.se för aktuell ränta och mer information.

Fasträntekonto för juridiska personer

Syftet med Fasträntekonto är att tillhandahålla ett konto för kontoinnehavararen att kunna placera kapital i Banken till fast ränta under bindningstiden.

Välj mellan två olika bindningstider:

  • 3,40%* räntesats vid 6 månaders bindningstid.
  • 2,40% räntesats vid 12 månaders bindningstid.

Minimibelopp att binda för att ta del av erbjudandet är 500 000 kronor.

Ränta per 2024-04-16. Kontakta oss på inlaning@jak.se för aktuell ränta och mer information.

Omfattas av insättningsgarantin.

*Årsränta

Sparkonto

Sparkonton ger kontoinnehavaren möjlighet att enkelt kunna spara och föra över pengar till eller från konto i JAK eller annan bank. Bindningstider och antal fria uttag kan variera. Kontot kan användas för betalning mot giro mot avgift. Se prislista.

Omfattas av insättningsgarantin.

Sparlånekonto

Syftet med dessa konton är att kontoinnehavaren tillika låntagaren ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt bankens Sparlånesystem. Kontot har varierande bindningstider och uttag som regleras i Sparlånesystemet.

Omfattas av insättningsgarantin.

Transaktionskonto

Syftet med dessa konton är att kontoinnehavaren enkelt ska kunna sköta sin vardagsekonomi - så som att spara, överföra pengar, betala räkningar med mera. Transaktionskonton saknar bindningstider och det är alltid fria uttag. Se prislista.

Omfattas av insättningsgarantin.

Stödsparkonto

Syftet med dessa konton är att tillhandahålla ett sparkonto där samtliga sparpoäng som kontot genererar går till det stödsparprojekt som kontoinnehavaren bestämt, istället för sitt eget sparpoängkonto. Kontot disponeras enligt samma villkor som för sparkonton.

Omfattas av insättningsgarantin.

Medlemskonto (ej tillgängligt för nyöppning)

Medlemskontot ingick tidigare i medlemskapet och är inte längre tillgängligt för nyöppning. De medlemskonton som finns kvar kommer att ersättas med annan kontotyp.

Medlemskontot kan användas för att enkelt kunna spara och föra över pengar till eller från konto i JAK eller annan bank. Kontot kan även användas till att betala förfallen medlemsavgift, lånebetalning eller andra avgifter till JAK. Bindningstider och antal fria uttag kan variera. Kontot kan användas för betalning mot giro mot avgift. Se prislista.

Omfattas av insättningsgarantin.

Skogskonto

Skogskonto är en särskild sorts bankkonto för skogsägare, som möjliggör uppskov med beskattningen. Hos JAK Medlemsbank erbjuder vi en rörlig ränta på 3,75%*.

Omfattas av insättningsgarantin.

*Årsränta

Eftersparskonto (ej tillgängligt för nyöppning)

Syftet med dessa konton är att tillhandahålla ett konto för kontoinnehavaren och tillika låntagaren att fullgöra sina förpliktelser enligt bankens Sparlånesystem. Kontotypen har varierande regler för bindningstider och uttag som regleras i Sparlånesystemet.

Omfattas av insättningsgarantin.

Sparpoäng - ett sätt att låna billigare

Att spara i JAK skiljer sig från övriga banker på så sätt att du får vad vi kallar sparpoäng. Sparpoäng får du när du sparar och de förbrukas när du lånar. Att spara innan du lånar ger dig möjlighet till lån med en lägre månadsbetalning. Du kan också spara till förmån för annan medlem genom ett så kallat stödsparsprojekt.

Vad innebär insättningsgaranti?

Vill du veta mer om insättningsgarantin och vad det innebär för dig?

Produktsyfte inlåningskonton

Här kan du läsa mer om våra inlåningskontons produktsyften.

Inga utlandstransaktioner

Vi erbjuder inga typer av utlandstransaktioner till eller från våra konton, detta gäller både för privatpersoner och juridiska personer/föreningar.