Våra konton

JAK erbjuder ett antal olika konton för olika ändamål, oavsett om du vill spara eller sköta dina vardagsekonomi. Alla våra inlåningskonton skyddas av den statliga insättningsgarantin och hos oss kan du vara trygg i att inga medel någonsin används till vinster, bonusar eller investeras i oetiska verksamheter.

Medlemskonto

Medlemskontot ingår i ditt medlemskap. Syftet är att du som medlem ska ha ett konto att enkelt kunna spara och föra över pengar till eller från konto i JAK eller annan bank. Kontot kan även användas till att betala förfallen medlemsavgift, lånebetalning eller andra avgifter till JAK. Bindningstider och antal fria uttag kan variera. Kontot kan användas för betalning mot giro mot avgift. Se prislista.

Sparkonto

Sparkonton ger kontoinnehavaren möjlighet att enkelt kunna spara och föra över pengar till eller från konto i JAK eller annan bank. Bindningstider och antal fria uttag kan variera. Kontot kan användas för betalning mot giro mot avgift. Se prislista.

Sparlånekonto

Syftet med dessa konton är att kontoinnehavaren tillika låntagaren ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt bankens Sparlånesystem. Kontot har varierande bindningstider och uttag som regleras i Sparlånesystemet.

Transaktionskonto

Syftet med dessa konton är att kontoinnehavaren enkelt ska kunna sköta sin vardagsekonomi - så som att spara, överföra pengar, betala räkningar med mera. Transaktionskonton saknar bindningstider och det är alltid fria uttag. Se prislista.

Pantsatt konto

Syftet med dessa konton är att utgöra pant för önskad kredit. Utöver allmänna villkor för inlåningskonto gäller även villkor hanterat i krediten för vilket kontot är pant där det senare har företräde. Se allmänna villkor.

Stödsparkonto

Syftet med dessa konton är att tillhandahålla ett sparkonto där samtliga sparpoäng som kontot genererar går till det stödsparprojekt som kontoinnehavaren bestämt, istället för sitt eget sparpoängkonto. Kontot disponeras enligt samma villkor som för sparkonton.

Skogskonto/Skogsskadekonto

Syftet med konton av dessa slag enligt vid var tids gällande skogskontolag.

Eftersparskonto (ej tillgängligt för nyöppning)

Syftet med dessa konton är att tillhandahålla ett konto för kontoinnehavaren och tillika låntagaren att fullgöra sina förpliktelser enligt bankens Sparlånesystem. Kontotypen har varierande regler för bindningstider och uttag som regleras i Sparlånesystemet.

Inga utlandstransaktioner

Vi erbjuder inga typer av utlandstransaktioner till eller från våra konton, detta gäller både för privatpersoner och juridiska personer/föreningar.

Sparpoäng - ett sätt att låna billigare

Att spara i JAK skiljer sig från övriga banker på så sätt att du får vad vi kallar sparpoäng. Sparpoäng får du när du sparar och de förbrukas när du lånar. Att spara innan du lånar ger dig möjlighet till lån med en lägre månadsbetalning. Du kan också spara till förmån för annan medlem genom ett så kallat stödsparsprojekt.