Prislista

Avgifter för JAK Medlemsbank

Banktjänster - Privatpersoner

Tjänst Pris
Medlemskonto Gratis (ej tillgängligt för nyöppning)
Sparkonto med saldo över 10 000 kr* 0 kr
Sparkonto med saldo under 10 000 kr* 9 kr/mån
Transaktionskonto 29 kr/mån
Avisering/utdrag per post/per kontoutdrag 45 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Bankgiro- och Plusgirobetalning från medlems- och sparkonto 50 kr
Överföring utförd av handläggare från konto tillhörande barn under 18 år (vid gemensam teckningsrätt) 0 kr
Betalningsuppdrag via internetbank utförd av handläggare (max 5 transaktioner) 500 kr/uppdrag
Betalningsuppdrag via telefon utförd av handläggare (max 5 transaktioner) 500 kr/uppdrag
Betalningsuppdrag via post utförd av handläggare (max 5 transaktioner) 1 000 kr/uppdrag
Avgift för betalning av Plusgiro i samband med lån fler än 3 st 300 kr
Övertrasseringsränta 8 % + referensränta
Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i prislistan ovan 1 000 kr/tim

* Saldoavstämning görs den sista i föregående månad och avgift dras den 27:e i innevarande månad

Tjänster i samband med lån Pris
Förlängning av lånelöfte 3 månader (per förlängning) 500 kr
Uppläggningsavgift, Fysisk person 1 150 kr
Ansökan om lagfart 1 150 kr
Uttag av nytt pantbrev inkl. gravationsbevis 1 150 kr
Uttag av gravationsbevis vid annat tillfälle än uttag av pantbrev 350 kr
Delning av pantbrev inkl. gravationsbevis 1 150 kr
Värdering av fastighet och bostadsrätt via UC-bostadsvärdering 390 kr
Säkerhetsändringar på lån 1 150 kr
Arvode vid tillträde 1 500 kr
Dödning och nyfastställelse av pantbrev 1 150 kr
Omläggning/villkorsändring av lån av olika slag (minimum, vid mer omfattande arbete + 1 000 kr/tim) 1 150 kr
Anstånd med amortering/eftersparande per lån 500 kr
Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i listan ovan 1 000 kr/tim

Banktjänster - Företag

Tjänst Pris
Medlemskonto Gratis (ej tillgängligt för nyöppning)
Fasträntekonto 0 kr
Sparkonto med saldo över 10 000 kr* 0 kr
Sparkonto med saldo under 10 000 kr* 9 kr/mån
Transaktionskonto 39 kr/mån
Transaktionskonto Företag (med Bankgironummer) 699 kr/år
Avisering/utdrag per post/per kontoutdrag 45 kr
Startavgift förening/non-profit 1 150 kr
Startavgift övriga 1 950 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Bankgiro- och Plusgirobetalning från medlems- och sparkonto 50 kr
Betalningsuppdrag via internetbank utförd av handläggare (max 5 transaktioner) 500 kr/uppdrag
Betalningsuppdrag via telefon utförd av handläggare (max 5 transaktioner) 500 kr/uppdrag
Betalningsuppdrag via post utförd av handläggare (max 5 transaktioner) 1 000 kr/uppdrag
Avgift för betalning av Plusgiro i samband med lån fler än 3 st 300 kr
Bankgaranti 1 500 kr + 1,25 %/år
Övertrasseringsränta 8 % + referensränta
Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i prislistan ovan 1 000 kr/tim

* Saldoavstämning görs den sista i föregående månad och avgift dras den 27:e i innevarande månad

Tjänster i samband med lån Pris
Uttag av registreringsbevis 450 kr
Uppläggningsavgift, Juridisk person 2 150 kr
Ansökan om lagfart 2 150 kr
Uttag av pantbrev inkl. gravationsbevis 2 150 kr
Uttag av gravationsbevis vid annat tillfälle än uttag av pantbrev 890 kr
Delning av pantbrev inkl. gravationsbevis 2 150 kr
Värdering av fastighet och bostadsrätt via UC-bostadsvärdering 890 kr
Säkerhetsändringar på lån 2 150 kr
Dödning och nyfastställelse av pantbrev 2 150 kr
Omläggning av lån av olika slag (minimum, vid mer omfattande arbete + 1 000 kr/tim 2 150 kr
Anstånd med amortering/eftersparande per lån 890 kr
Konsultation/övriga tjänster som inte ingår i prislistan ovan 1 000 kr/tim

Räntor och avgifter Betal- och kreditkort

Ränta Pris
Ordinarie ränta 11,95 %
Dröjsmålsränta (inkasso) 24 %
Tjänst Pris
Övertrasseringsavgift 100 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Kopia av köpnota/kontoutdrag 30 kr
Valutapåslag 2 %
Aviavgift (digital brevlåda/E-faktura) 45 kr (0 kr)
Avgift för kontantuttag 40 kr
Ersättningskort 150 kr
Årsavgift ordinarie kort 395 kr
Årsavgift extrakort 195 kr