Så fungerar våra lån

JAK Medlemsbank är en bank skapad av medlemmarna för medlemmarna. Vårt lånesystem är konstruerat helt efter tanken att banken lånar ut det kapital som medlemmarna gemensamt sparar och banken tar endast ut vad banken behöver för att kunna bedriva och utveckla verksamheten. Det är utifrån denna premiss som produkterna är sammansatta och det har en del implikationer på hur lånen fungerar i praktiken.

Överinsats där låntagare kan bidra med eget kapital under låneperioden mot en ränterabatt

När du tar ett lån hos oss får du gärna bidra till bankens eget kapital, eftersom du som lånande medlem nyttjar föreningens resurser. Det gör du genom att erlägga en överinsats (en form av medlemsinsats) innan lånet betalas ut till dig. Storleken på överinsatsen kan variera mellan olika lånetyper. Villkor för medlemsinsatser (obligatorisk insats och överinsats) regleras huvudsakligen i bankens stadgar. När lånet är tillfullo betalt anses överinsatsen uppsagd, och kredittagaren ger banken en fullmakt att tillse att kredittagaren återfår överinsatsen på det sätt som banken vid var tid tillämpar och i enlighet med bestämmelserna i gällande lag, stadgar, författning och tillsynsmyndighets godkännande.

Erläggande av överinsats ger dig 45 punkters (0,45%) rabatt på räntan.

Eget Sparlånesystem

För att kunna erbjuda lån måste vi ha tillräckligt mycket inlånade pengar att låna ut för att uppfylla alla kapitaltäckningskrav som ställs på banker och finansiella institut. När du lånar måste du därför bidra med sparande för att vårt eget ekosystem ska fungera och du gör detta genom att delta i vårt Sparlånesystem.

Vårt mål – din skuldfrihet

En grundsten i JAKs tanke är att vi vill minska skuldsättningen i samhället och resursuttaget ur miljön. Vi vill att du ska bli skuldfri, därmed har vi alltid din ekonomi i första rummet när vi pratar med dig om vilken amorteringsnivå du ska välja. Kom ihåg att det alltid är ekonomiskt mest fördelaktigt att amortera bort ett lån så fort det går.

Bolån

Vi erbjuder bolån med 4,83% ränta och 3 månaders bindningstid. Du kan få 45 punkters (0,45%) rabatt vid erläggande av överinsats.

Miljölån

Låna upp till 200 000 för att investera i solceller eller annan miljöteknik.

Kreditkort

Med kreditkortet kan du handla och ta ut kontanter i uttagsautomater över hela världen upp till 50 000 kr.

kundo.png

Frågor & Svar

Har du funderingar kring våra lån. Läs mer på JAK Forum.