Så fungerar våra lån

JAK Medlemsbank är en bank skapad av medlemmarna för medlemmarna. Vårt lånesystem är konstruerat helt efter tanken att banken lånar ut det kapital som medlemmarna gemensamt sparar och banken tar endast ut vad banken behöver för att kunna bedriva och utveckla verksamheten. Det är utifrån denna premiss som produkterna är sammansatta och det har en del implikationer på hur lånen fungerar i praktiken.

Låneinsats där varje låntagare bidrar med eget kapital under låneperioden

En bank behöver ett eget kapital för att fungera och för att kunna bedriva låneverksamhet. Därför behöver varje låntagare bidra till det egna kapitalet under tiden för lånet med en låneinsats. Låneinsatsen får låntagaren tillbaka när låntagaren fullgjort sina åtaganden och enligt det regelverk som banken tillämpar i enlighet med lagar och förordningar.

Eget Sparlånesystem - frikopplat från marknadsräntan

JAK lånar inte upp kapital på marknaden vilket gör att vi inte är styrda av riksbankens ränta utan enbart av den upplåningskostnad vi har internt. När du sparar i JAK erhåller du sparpoäng och inte inlåningsränta, därför är kostnaden för upplåning enbart kopplad till de avgifter vi har från riksbanken för insättningsgaranti och räntekostnader för överlikvid när räntan är negativ.

Men för att kunna erbjuda lån måste vi ha tillräckligt mycket inlånade pengar att låna ut för att uppfylla alla kapitaltäckningskrav som ställs på banker och finansiella institut. När du lånar måste du därför bidra med sparande för att vårt eget ekosystem ska fungera och du gör detta genom att delta i vårt Sparlånesystem.

Vårt mål – din skuldfrihet

En grundsten i JAKs tanke är att vi vill minska skuldsättningen i samhället och resursuttaget ur miljön. Vi vill att du ska bli skuldfri, därmed har vi alltid din ekonomi i första rummet när vi pratar med dig om vilken amorteringsnivå du ska välja. Kom ihåg att det är alltid ekonomiskt mest fördelaktigt att amortera bort ett lån så fort det går.

Bolån

Vi erbjuder bolån med 1,95 % ränta och 3 månaders bindningstid.

Blancolån

Låna upp till 200 000 kr per hushåll utan säkerhet.

Miljölån

Låna upp till 200 000 för att investera i solceller eller annan miljöteknik.

Kreditkort

Med kreditkortet kan du handla och ta ut kontanter i uttagsautomater över hela världen upp till 50 000 kr.

kundo.png

Frågor & Svar

Har du funderingar kring våra lån. Läs mer på JAK Forum.