Kundskydd

Ökad kundkännedom

Enligt lagen i Sverige så är alla banker skyldiga att granska risken för penningtvätt och medverkan till finansiering av terrorism. Alla banker ska ha god kunskap om sina kunder och kundernas affärer för att inte utnyttjas. Lagen innebär också att du som kund måste legitimera dig när du använder bankens tjänster och banken är skyldig att ställa frågor till sina kunder för i samband med att bankens tjänster används.

Läs mer på Bankföreningens sida om penningtvätt.

GDPR - Vi skyddar din integritet

Vi värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som t.ex. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och regler om banksekretess.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

JAK Medlemsbank behandlar personuppgifter i syfte att administrera medlem-/kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en relation inleds och ett avtal ingås eller när ett uppdrag lämnas till banken.

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, personnummer och adress. Uppgifterna sparas så länge de behövs för syftet med behandlingen och rensas sedan bort enligt särskilda rutiner.

Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna och samarbetspartners produkter och tjänster. Vi är även skyldiga att lämna vissa uppgifter till myndigheter.

För information om cookies, hur de används och hanteras, läs vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som JAK behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändra felaktiga uppgifter, att eventuella samtycken återkallas eller avsäga dig från direkt­marknadsföring. Din begäran om att utöva dina rättigheter bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter.

Vänligen notera att till följd av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under den tid som du är medlem och/eller bankkund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post till:

JAK Medlemsbank
Personuppgiftsansvarig
Box 216
541 25 Skövde

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du meddela detta skriftligen till vår Medlemsservice på adressen ovan eller via e-post: jak@jak.se