Räntor, snittränta & sparlånevillkor

Låneräntor

Vi erbjuder alla samma räntor för samma typ av bolån, där enbart eventuella egna val för sparande påverkar din månadsutgift. Det innebär att de räntor du kan läsa här nedan också är att likställa med våra snitträntor.

JAK Bolån

JAK Bolån är en bolånekredit till privatpersoner med löpande tre månaders ränta och krav på säkerhet i fastighet för boende.

Räntebindningstiden är löpande 3 månaders ränta med fyra fasta ränteändringsdatum per år, 1:a januari, 1:a april, 1:a juli och 1:a oktober.

List- och snittränta

Tidsperiod Ränta med insats Ränta utan insats Snittränta Sparkrav
2024 05 4,38 % 4,83 % 4,43 % Enligt sparlånesystem
2024 04 4,38 % 4,83 % 4,42 % Enligt sparlånesystem
2024 03 4,38 % 4,83 % 4,42 % Enligt sparlånesystem
2024 02 4,38 % 4,83 % 4,46 % Enligt sparlånesystem
2024 01 4,38 % 4,83 % 4,46 % Enligt sparlånesystem
2023 12 4,38 % 4,83 % 4,46 % Enligt sparlånesystem
2023 11 4,38 % 4,83 % 4,47 % Enligt sparlånesystem
2023 10 4,38 % 4,83 % 4,47 % Enligt sparlånesystem
2023 09 4,09 % 4,54 % 4,19 % Enligt sparlånesystem
2023 08 4,09 % 4,54 % 4,19 % Enligt sparlånesystem
2023 07 4,09 % 4,54 % 4,19 % Enligt sparlånesystem
2023 06 3,69 % 4,14 % 3,86 % Enligt sparlånesystem

Hållbart Bolån

Hållbart Bolån är en bolånekredit till privatpersoner med löpande tre månaders ränta och krav på säkerhet i fastighet för boende och där det finns ytterligare krav på hållbarhet för att kvalificera sig. Produkten skiljer sig från vårt vanliga bolån i att räntan är lägre, och rabatten varierar över tid samt att sparkraven i bankens Sparlånesystem kan variera.

Räntebindningstiden är löpande 3 månaders ränta med fyra fasta ränteändringsdatum per år, 1:a januari, 1:a april, 1:a juli och 1:a oktober.

List- och snittränta

Tidsperiod Listränta Snittränta Sparkrav
Ännu ej utgivet n/a n/a Enligt sparlånesystem

Historik

Produkt Ränta Tidsperiod
Flexilån Bolån 4 % 2017 och framåt
Sparfritt Bolån 3,5 % 2017-02 till 2017-04
JAKlån Bolån 3,5 % 2017-02 och framåt
Sparfritt Bolån 3 % 2015 till 2017-01
JAKlån Bolån 3 % 2011 till 2017-01

Ovan gäller lån som inte längre är möjliga för nyutlåning och räntor för längre tid tillbaka än 1 år.

Sparlånesystem

JAK Bolån och Hållbart Bolån

Sparkravet utgörs av en procent av den ursprungliga skulden som låntagaren måste spara parallellt med lånet årligen utslaget per månad. Villkorsperioden sammanfaller med räntebindningsperioden. Bindningstiden på det bundna sparandet sätts för varje period och utbetalningen, som är villkorad att lånet sköts, sker årligen varför olika inbetalningar får olika bindningstid. Sparande kan både ersättas av sparpoäng eller en sparlättnadsavgift. Läs mer på Sparlånesystem.

JAKlån

JAKlån är uppbyggda på principen att du måste spara (låna ut till andra medlemmar) lika mycket som du lånar (lånar av andra medlemmar) i ett bundet sparande och genom detta uppnår en så kallad sparpoängsbalans för att sparmedel ska betalas ut. Antingen så tillför du sparpoäng (erhållna via tidigare sparande eller gåva), eller så skapar du sparpoäng (genom det löpande sparandet på eftersparskonto), eller en kombination därav.

JAK Flexilån

Flexilånen erbjuder istället ränterabatt på lånet utifrån hur mycket du sparar inom de godkända intervallen. Sparandet betalas ut efter att lånet slutbetalats. Här saknas möjlighet att använda sparpoäng och sparandet genererar heller inga poäng.

Villkor sparlånesystem

Produkt Villkorsperiod Bindningstid Sparkrav/Sparkrav max rabatt(Flexi) Minsta sparande/ Sparkrav 0% rabatt(Flexi)
JAK Bolån 3 månader Minst 5 år (prövning) 1% av ursprunglig skuld årligen 0 %
Hållbart Bolån 3 månader Minst 5 år (prövning) 0,5% av ursprunglig skuld årligen 0 %
Flexilån Bolån Lånets löptid Lånets löptid 200% av amorteringsnivå 0 %
Flexibelt företagslån Lånets löptid Lånets löptid 100% av amorteringsnivå 0 %
Flexilån Blanco Lånets löptid Lånets löptid 200% av amorteringsnivå 50 % av amorteringsnivå
JAKlån (samtliga) Lånets löptid Sparpoängsbalans 100% av amorteringsnivå 100% av amorteringsnivå
Miljölån Lånets löptid n/a 0% 0%
Sparlättnadsavgift

Sparlättnadsavgiften är för närvarande 10% av det belopp som man inte väljer att spara av sparkraven.

Sparpoängsfaktorer

Kontotyp Sparpoängsfaktor
Medlemskonto 1,0
Sparkonton 1,0
Eftersparskonto balans 1,0
Skogskonto 0,0
Transaktionskonto 1,0
Eftersparskonto tillhörande flexilån 0,0
Fasträntekonto 0,0
Sparlånekonto 0,0

När du sparar i JAK erhåller du sparpoäng för att mäta ditt sparande i relation till ditt lånande. Ett konto med sparpoängsfaktor 1,0 ger dig lika många poäng per månad som balansen på kontot, dvs. om du har 10 000 kr på kontot innestående hela månaden så erhåller du 10 000 poäng.