Vår prissättning

Andra banker finansierar vinster och bonusar bl.a. genom marginaler på ränta från de som behöver låna, inte hos oss. JAK Medlemsbank har aldrig delat ut en enda krona i vinst eller bonus.

Allt eventuellt överskott återinvesteras istället i verksamheten och vårt syfte samt vår målsättning är istället är att upprätthålla en verksamhet i balans och samtidigt leverera medlemsnytta till lägsta möjliga kostnad.

Våra principer för prissättning

Enligt lag är vårt ändamål att främja våra medlemmars ekonomiska intresse. Genom att vara medlem, kan du därför som låntagare känna dig trygg i vår prissättning. Principen är att om en medlem skapar en kostnad för banken, så är det den medlemmen som ska stå för samma kostnad. Dvs du ska inte behöva täcka någon annans kostnader och du ska göra rätt för dig gentemot andra medlemmar genom att stå för dina egna.

I våra lån är principen att om kostnaden som skapas är en kostnad som ej beror på lånebeloppets storlek utan antalet lån, så ska detta täckas av en avgift där lagen ger oss utrymme att göra så. Där kostnaden som skapas är beroende på lånebeloppets storlek så ska det tas ut som en ränta.

Principen är inte bara rimlig, den är också en förutsättning för att vi ska kunna ha så låg prissättning som möjligt.

Så fungerar vår ränta

Ju fler vi blir, desto lägre ränta!

Räntan beräknas utefter bankens ekonomiska situation varje kvartal med en framåt blickande prognos på tre år. Alla resultatpåverkande faktorer finns med, men medlemsantalet har extra stor genomslagskraft då medlemsavgifterna täcker en signifikant del av våra kostnader. Tillsammans blir vi därmed inte bara starkare, utan även billigare!

Andra banker har en kostnad för upplåning av kapital på marknaden, men tack vare vårt Sparlånesystem så har inte vi detta så länge som medlemmarna fortsätter att bidra med inlåning på samma sätt som de gjort i femtio år.