Lånekö hos JAK

Under 2022 är det många som sökt sig till JAK för att låna pengar till bostäder. JAKs utlåning är finansierad av inlåning från våra medlemmar och därför är banken mycket beroende av inlåningen. JAKs utlåning har tagit fart det senaste året medan inlåningen inte har ökat i samma takt och banken har därför nått en punkt där utlåningen behöver bromsas och lånekö behöver införas och vi har i dagsläget ingen möjlighet att hantera lånelöften.

JAK har beslutat att införa två låneköer som primärt kommer prioriteras efter sparpoäng och ansökningsdatum. För att hamna i sparpoängskön måste du ha minst fem (5) miljoner sparpoäng. Den andra lånekön utgår endast från ansökningsdatum, så har du mindre än fem (5) miljoner sparpoäng hamnar din låneansökan i den lånekön.

Banken valde att införa två låneköer för att premiera de som varit medlemmar och bidragit till bankens inlåning under en längre tid och de som skickat in sin låneansökan tidigt. Ärendehanteringen kommer sedan delas upp lika mellan de båda låneköerna, alltså kommer vartannat ärende tas från sparpoängskön och vartannat ärende tas från den andra lånekön.

Lånekön innebär att handläggningstiderna för låneansökningar kommer bli längre.