Valutaväxling

Räkna ut valutaväxlingsavgiften

Vill du se vilken valutaväxlingsavgift du betalade för ett specifikt köp så räknar du enkelt ut detta på Mastercards sida, välj datum* för transaktionen och addera bankens valutaväxlingspåslag. Observera att uträkningen kan skilja sig från vad som dras från ditt konto. Detta beror på att Mastercard använder växelkursen som gäller vid det tillfället transaktionen kommer Mastercard till handa vilket inte alltid är samma datum som själva transaktionen äger rum.

Räkna ut din Valutaväxlingskurs för ett visst köp

Valutaväxlingsavgift

På köp som görs i annan valuta än SEK använder sig JAK Medlemsbank av Mastercard växelkurs plus bankens valutaväxlingspåslag som för närvarande är 2 %.

Nedan visas ett exempel på uträkning av valutaväxlingsavgifter i relation till den Europeiska Centralbankens (ECB) valutaväxlingskurser. JAK Medlemsbank använder en fluktuerande växelkurs och redovisar ett procentuellt påslag i förhållande till ECB kurs.

Påslaget på 2,22% kan användas för att jämföra andra bankers och kortutgivares påslag i förhållande till ECBs kurs. Mer information om andra bankers eller kortutgivares valutaväxlingsavgifter hittar du hos respektive kortutgivande företag.

* Uträkning: 0,0235/10,5523=0,002227+0,0200=0,02222

Fluktuerande valutaväxlingspåslag i förhållande till ECB:s valutaväxlingskurs= (Mastercard-ECBs valutakurs)/ECB valutakurs= (X + JAK Medlemsbank valutaväxlingspåslag)

Jämför växelkursen du fick med ECBs valutaväxlingskurs