Blancolån - låna utan säkerhet

Låna upp till 100 000 kr utan säkerhet på högst 10 år. Är ni flera låntagare är maximalt lånebelopp 200 000 kr per hushåll.

Flexibelt Blancolån - valfrihet och flexibilitet

Du väljer själv månadsutgift efter behov och förmåga med möjlighet att ändra varje månad utan avgifter.
Maximal amorteringstid på 10 år. Du kan ändra ditt sparande och därmed påverka din ränterabatt framgent. Eventuellt sparande är bundet under lånets löptid och blir tillgängligt en tid efter att lånet är löst.

Belopp (kr):
Amorteringstid (år):
Månadssparande (kr):

Resultat lånekalkyl

Månadsbetalning lån: kr

bestående av

Amortering: kr

Sparande: kr

Ränta: kr

Sparat kapital när lånet är slutbetalat: kr

Ditt totala sparade belopp tillhanda i banken förutsatt att alla betalningsplaner följts och som du kan ta ut enligt för lånet gällande regelverk.

Detaljer lånekalkyl

Lånebelopp: kr

Amorteringstid: år

Ränta: %

Ränterabatt: %

Ränta efter rabatt: %

Effektiv ränta: %

Låneinsats: kr

Total ränta: kr

Uppläggningsavgift: 890 kr

JAKlån Blanco - med eller utan sparpoäng

Har du sparat i JAK? Då kan du använda dina sparpoäng och därmed sänka din månadsutgift. Räntan är fast ränta under hela lånets löptid med maximal amorteringstid på 10 år. Du kan förstås även ta detta lån om du inte har några sparpoäng sedan tidigare men behöver då spara varje månad. Eventuellt sparande är bundet till dess att du sparat ihop lika många sparpoäng som lånet förbrukat vilket för ett normalt lån som följer plan sker i anslutning till att lånet slutamorterats.

För aktuella räntor och avgifter för våra olika lån se ränta. Utöver räntan tillkommer en låneinsats på 8 procent som betalas tillbaka när lånet är slutbetalt och efter godkännande av Finansinspektionen.

Belopp (kr):
Amorteringstid (år):
Sparpoäng:

Resultat lånekalkyl

Månadsbetalning lån: kr

bestående av

Amortering: kr

Sparande: kr

Ränta: kr

Sparat kapital när lånet är slutbetalat: kr

Ditt totala sparade belopp tillhanda i banken förutsatt att alla betalningsplaner följts och som du kan ta ut enligt för lånet gällande regelverk.

Detaljer lånekalkyl

Lånebelopp: kr

Amorteringstid: år

Ränta: %

Effektiv ränta: %

Låneinsats: kr

Total ränta: kr

Uppläggningsavgift: 890 kr