Nominera till förtroendeposter

Alla medlemmar i JAK Medlemsbank är välkomna att föreslå kandidater till uppdrag i styrelse, valberedning, etikråd, revisor och nomineringskommitté.

Kandidaten, som måste vara myndig och medlem i JAK Medlemsbank, ska vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli nominerad. Samtliga nomineringar utom nomineringar till nomineringskommitté ska lämnas senast den 1 februari för att behandlas innevarande år.

Läs mer om nomineringar samt de olika förtroendeposterna i reglementet.

Nomineringsformulär

Fyll i formuläret nedan och skicka in. Valberedningen eller nomineringskommittén återkommer med eventuella frågor.

Fyll i namnet på den som nomineras
Fyll i telefonnummer till kandidaten
Presentera kandidaten
Fyll i vilket förtroendeuppdrag som nomineringen avser
Bekräfta att kandidaten är tillfrågad och har godkänt att nomineras
Motivera varför kandidaten nomineras
Fyll i ditt namn
Fyll i ditt telefonnummer