Här hittar du information om hur juridiska personer samt barn under 18 år kan öppna konto hos JAK Medlemsbank.

För juridiska personer

Juridiska personer innefattar: företag, föreningar och organisationer. Har du enskild firma följer du samma steg som för privatpersoner. Firmatecknare behöver BankID för att kunna använda bankens tjänster.

  1. Ansök om att bli medlem genom att betala grundinsatsen på 300 kr, startavgift* och medlemsavgiften (för resterande del av året, se tabell nedan) till bankgiro 752-7237 och fyll i organisationsnummer som meddelande.
    *Att betala när du ansöker om att bli sparkundsmedlem:
    Startavgift förening och non-profit/ej vinstdrivande bolag: 1 450 kr (inklusive grundinsats 300 kr).
    Startavgift övriga: 2 250 kr (inklusive grundinsats 300 kr).
  2. Banken kommer skicka nödvändiga blanketter och avtal att fylla i till föreningens/företagets registrerade postadress.

När du blir medlem godkänner och följer du även våra stadgar och Särskilda bestämmelser.

Barn under 18 år

Medlemskap för barn under 18 år är gratis!

  1. Skicka in följande uppgifter via internetbanken eller post: barnets personnummer, vårdnadshavares kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).
  2. Nödvändiga blanketter kommer skickas per post till vårdnadshavare.

När du blir medlem godkänner och följer du även våra stadgar och Särskilda bestämmelser.

På årsstämman 2022 så beslutades att medlemsavgift ska tas ut för resterande del av året redan första året man blir medlem. Då ansökningstiden kan variera något så tar vi ut medlemsavgift vid ansökningstillfället enligt nedan tabell:

Ansökningsdatum Medlemsavgift
1/1-15/1 420 kr
16/1-15/2 385 kr
16/2-15/3 350 kr
16/3-15/4 315 kr
16/4-15/5 280 kr
16/5-15/6 245 kr
16/6-15/7 210 kr
16/7-15/8 175 kr
16/8-15/9 140 kr
16/9-15/10 105 kr
16/10-15/11 70 kr
16/11-15/12 35 kr
16/12-31/12 0 kr