Framtidens industrier
– vilka blir vinnare i en värld som ska bli koldioxidneutral?

Övergången från fossilt till förnybart kommer att rita om hela den industriella kartan – vi har listat morgondagens stora vinnare.

Av

Humanoid robot tittar in I kameran

I näringslivet talar allt fler om den fjärde industriella revolutionen. Digitalisering, automatisering och AI har redan vänt upp och ned på företagens sätt att producera och distribuera varor. Nu kommer elektrifieringen, energieffektivisering och framväxten av en ny och grön energisektor revolutionera näringslivet. Somliga branscher och företag kommer att helt försvinna, andra stöpas om medan helt nya sektorer kommer byggas upp från grunden.

Vi tog hjälp av Fabian Erici – investeringsansvarig på stiftelsen Norrsken Foundation, som investerar i bolag med potential att både visa vinst och bidra till FN:s globala mål – med att peka ut morgondagens industriella vinnare.

Agtech

Att äta mer växtbaserade och mindre animaliska livsmedel är ett sätt att minska beroendet av fossila bränslen. Men morgondagens jordbruk behöver hitta nya produktionsmetoder som inte utarmar jorden utan främjar den biologiska mångfalden och binder stora mängder koldioxid. På universitet, i forskningslabb och i nystartade företag utvecklas det flera olika tekniker för så kallade regenerativa jordbruksmetoder. Danska Agreena, som utvecklat en metod som både höjer avlastningen och minskar klimatpåverkan, ligger exempelvis i den internationella framkanten.

Agtech – Fält med små gröna plantor

Agtech, kort för ”agricultural technology”, innebär digitala lösningar som syftar till att effektivisera allt från odling till djurhållning.

Foodtech

I arbetet med att utveckla nya produkter och råvaror som minskar livsmedelsindustrins klimatavtryck riktar flera aktörer just nu blicken mot läkemedelsindustrin, där man har lång erfarenhet av fermenteringsprocesser, biologiska reaktorer och artificiella proteiner.

– De företag som lyckas föra över läkemedelsbranschens tillverkningsprocesser till livsmedelsindustrin och skala upp dem rejält kommer dels att få försprång, dels kunna förändra den globala livsmedelsproduktionen, säger Fabian Erici.

Schweiziska Planetary Group, tyska Bluu Seafood och israeliska MeaTech är exempel på företag som nischat sig mot icke-animalisk köttproduktion.

foodtech Bluu_Atlantic Salmon cells are taken out of a cryotank_copyright Bluu GmbH_photo by Henrik Gergen

Foodtech kallas det breda område som handlar om digitalisering och teknisk utveckling inom matbranschen.

Bio economy

De entreprenörer som utvecklar tekniker som möjliggör ett biologiskt kretslopp, där material, tillsatsämnen och energi återanvänds kommer inte bara att bli attraktiva att anlita, de kommer också skapa ekonomiska incitament för att producera livsmedel, förbrukningsvaror och alternativa material. Nederländska Peel Pioneers, belgiska Aphea.Bio och irländska Nuritas producerar varor som utgår från ett kretsloppstänkande.

Bio economy – peel pioneers – Apelsinskal runt en flaska med pipett

Holländska Peel Pioneers förädlar apelsinskal till värdefulla produkter inom livsmedel, djurfoder och kosmetika.

Energilagring

Övergången från fossilt till förnybart medför flera stora utmaningar. Att lagra energi är en sådan. Sverige, där den största andelen elektricitet produceras i vattenkraftverk och energin kan lagras i kraftverksdammar och andra vattenmagasin, står förhållandevis väl rustat. Men i många andra länder måste en helt ny infrastruktur skapas, när elen produceras vid ett tillfälle och används vid ett annat.

– I framtiden kommer vi att få se två typer av energilagring. En kortsiktig, baserad på lithium-jon-teknik, och en långtidsverkande där energin lagras i form av vätgas, geotermik eller saltlösningar, säger Fabian Erici.

Energilagring hydrogen gas – Konceptbild av gasmolekyler

Energilagring är ett effektivt sätt att temporärt lagra överskottsenergi för att användas vid senare tillfälle.

Återvinning

Elektrifieringen har inte enbart positiva effekter på miljön. De generatorer, magneter och inte minst batterier som ingår i elmotorerna har komponenter som innehåller titan, kobolt, skandium, beryllium och en rad andra sällsynta jordartsmetaller som bryts i gruvor eller dagbrott. Det innebär ofrånkomligen negativ miljöpåverkan.

– Men de producenter som antingen bygger ett system där återvinningen av jordartsmetallerna är inbyggd i produktionen, eller hittar en process för att återvinna de specifika komponenter kommer att spara stora kostnader, säger Fabian Erici.

Svenska Northvolt planerar i dag hela sin batteriproduktion utifrån återanvändning av sällsynta metaller och Stena Metall bygger upp processer för att återvinna dessa komponenter.

Återvinning Northvolt – Bild på fabrik vid vatten

Det svenska batteriföretaget Northvolts första fabrik ligger i Skellefteå och ska kunna producera en miljon elbilsbatterier per år.

Fakta / Norrsken Foundation

  • Grundat: 2016
  • Donatorer: Niklas Adalberth (Klarna), Sebastian Knutsson (King), Carl Manneh (Mojang) och Filip Tysander (Daniel Wellington)
  • Kontor: Stockholm, Barcelona och Kigali (Rwanda)
  • Investeringar: Driver riskkapitalbolaget Norrsken VC som i sin tur investerar i bolag med potential att både visa vinst och bidra till FN:s globala mål.
  • I portföljen: Northvolt, Einride, Matsmart, Whywaste, Wefarm, Worldfavor, Alight m.fl.
Bli medlem

Bli medlem i JAK

Var med och gör skillnad.