Granskning: Storbankerna finansierar fossila bränslen

Bankernas hållbarhetsrapporter avslöjar hur de bekostar utsläpp större än hela Sveriges.

Av

factory-producing-co2-pollution

Det är Aktuell Hållbarhet som analyserat bankernas hållbarhetsrapporter. I granskningen framträder hur de fyra storbankerna Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea under 2022 finansierade utsläpp motsvarande 76 miljoner ton koldioxid.

Det är 59,2 procent mer än de 45 miljoner ton koldioxid som under samma period släpptes ut inom Sveriges gränser.

En stor del av utsläppen som storbankerna rapporterar kommer från finansiering av olja, gas och kol. Att avgöra hur stora andelar de enskilda storbankerna faktiskt står för är däremot svårt.

I granskningen blir det nämligen också tydligt att bankerna inte lever upp till de egna löftena om transparens när det gäller klimatpåverkan.

Trots att alla fyra deltagit i att ta fram branschgemensamma villkor, är det bara Nordea som täcker alla delar. Det ser därför ut som om Nordea och SEB tillsammans står för 92 procent av utsläppen – men Handelsbanken och Swedbank redovisar betydligt mindre.

Det brister även på andra punkter. Så som att finansieringen saknar klimatmål till 2030. Samtliga av storbankerna är medlemmar i Net Zero Banking Alliance, men i hållbarhetsrapporterna finns bara mål för knappt hälften av de klimatskadliga branscher som sammanslutningen rekommenderar.

Bankerna säger samtidigt att de redan nått målen de själva satt upp för att minska de klimatpåverkande utsläppen från olja och gas. Det finns heller inga slutdatum för finansieringen av fossila bränslen.

pexels-jeswin-thomas-2860870

Bli medlem i JAK – och engagera dig för en bättre värld

Som medlem bidrar du till ett hållbart samhälle för människan, miljön och ekonomin. Banken arbetar för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.