Hur klimatvänliga är våra storbanker?

Sveriges fem största banker gör stora vinster men samtidigt orsakar de klimatutsläpp på nära 100 miljoner ton per år. Och enligt en ny rapport gör de inte tillräckligt mycket för att minska utsläppen.

Av

pexels-pixabay-39553

I en ny rapport kartlägger Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide våra fem största bankers klimatavtryck. Det handlar alltså om Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Danske Bank. Rapporten analyserar även bankernas planer för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet.

Bankernas klimatpåverkan orsakas främst av utsläppen från företag och andra verksamheter som de lånar ut pengar till. De fem storbankernas finansierade utsläpp från utlåningen uppgår till 100 miljoner ton per år. För att ge siffran kontext: det är ungefär dubbelt så mycket som Sveriges totala utsläpp.

– Det här visar hur klimatskadlig utlåningen till fossilbranschen är. Bankerna har ju länge sagt att utlåning till oljebolag står för en mycket liten del, men vår granskning visar hur stora utsläpp den orsakar, kommenterar Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Skillnaderna är dock stora mellan bankerna. SEB finansierar störst utsläpp med 34 miljoner ton växthusgasutsläpp och Handelsbanken lägst med 8 miljoner tCO2e. Rapporten indikerar även att bankerna saknar tillräckliga omställningsplaner för att minska utsläppen från utlåningen i linje med Parisavtalet. Ingen av bankerna har som mål för att minska utsläppen på kort sikt och ingen ställer krav på att fossilbolag ska ha utfasningsplaner. Bara Handelsbanken och Danske Bank har helt slutat låna ut pengar till bolag som utökar sin utvinning av olja och gas.

– Bankerna gör rekordvinster samtidigt som de använder kundernas pengar till klimatskadlig verksamhet och gör allt för lite för att ställa om, säger Jakob König som leder Fair Finance Guide i Sverige.

Tiotusentals kunder har hittills uppmanat de svenska bankerna att stoppa sina fossila affärer – och det ska sägas att bankerna gjort flera förbättringar, bland annat har de skärpt sina riktlinjer och minskat utlåningen till fossilbolag.

– Vi ser att kundernas protester har effekt. Men det behövs ännu större tryck för att nå hela vägen, så att bankerna blir en del av lösningen på klimatkrisen i stället för en del av problemet, säger Jakob König.

JAK:s vd Daniel Söderberg är mer försiktig när han kommenterar rapporten.

– Jag vill inte döma våra svenska storbanker. Däremot kan man konstatera att det är viktigt att det finns alternativ till det klassiska banksystemet, som exempelvis JAK. Vi ägs av våra medlemmar, vi arbetar demokratiskt och delar inte ut bonusar eller vinster. JAK:s vision är en hållbar, demokratisk och socialt rättvis framtid.

pexels-jeswin-thomas-2860870

Bli medlem i JAK – och engagera dig för en bättre värld

Som medlem bidrar du till ett hållbart samhälle för människan, miljön och ekonomin. Banken arbetar för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.

Läs hela rapporten här och den svenska sammanfattningen av rapporten här.