”Jag har stor förståelse för alla medlemmar som är frustrerade”

Med anledning av Dagens Nyheters reportage om JAK Medlemsbank har vi bett vd Daniel Söderberg bemöta några av artiklarnas påståenden.

Av

daniel_artikel

I DN-artiklarna hävdas att JAK inte vill betala tillbaka låneinsatserna. Stämmer det?
– Givetvis inte, vi skulle inte vilja någonting hellre än att ha möjlighet att återbetala samtliga uppsagda låneinsatser direkt, men som läget ser ut nu varken kan eller får vi, vilket beror på de förluster som banken ackumulerat under de senaste åren. Att vända bankens resultat och därigenom kunna påskynda återbetalningen är därför vår högsta prioritet.

Så vad gör ni för att komma till rätta med bankens negativa resultat?
– Vi har gjort en noggrann översyn av våra kostnader. Något som bland annat lett till att vi tvingats säga upp nästan en tredjedel av personalstyrkan. Sådant är förstås aldrig roligt men i vårt fall har det varit nödvändigt. På intäktssidan utvecklar vi nya produkter, bland annat har vi lanserat fasträntekonto för juridiska personer och det kommer fler produkter under året.

Det står i DN att ni planerar att sälja huvudkontoret i Skövde, stämmer det?
– Det stämmer att kontoret ligger ute till försäljning, och om vi får rätt pris kan det bli så, vilket i grunden handlar om att vi vill hitta mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt frigöra kapital för att förbättra bankens finanser.

I DN-artikeln framgår tydligt att vissa medlemmar anser att de blivit lurade. Vad har du att säga om det?
– Det är ytterst beklagligt, och vi har frågat oss själva om vi kunde ha gjort något annorlunda i vår kommunikation gentemot medlemmarna. Det jag och bankens medarbetare fokuserar på här och nu är att arbetet i JAK sköts så bra som möjligt framåt. Men visst har jag stor förståelse för alla medlemmar som är frustrerade över att inte ha fått tillbaka sina låneinsatser, självklart.

Hur hållbart är det att bedriva bankverksamhet som nästan varje år visar röda siffror?
– Som jag nämnde har vi gjort en noggrann översyn av kostnader och intäkter, och dessutom genomfört betydande förändringar som skapat bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar bankverksamhet. Enligt den budget vi har lagt för kommande år, och som är fullt realistisk, kommer banken kunna visa ett positivt resultat redan 2024.

DN gör en stor sak av JAK kallar sig ”den goda banken”. Kommentar?
– Vi gör just nu en genomlysning av all JAK:s kommunikation, men oavsett om man väljer att kalla sig för en god eller inte, finns det ett flertal fundamentala skillnader mellan JAK och storbankerna som måste tydliggöras. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Banken finns för våra medlemmars skull och vår bankverksamhet ska gagna våra gemensamma intressen. Vi har uppstått ur en folkrörelse som värnar om demokrati och hållbarhet. Värt att nämna är att den oberoende granskningen som görs av Fair Finance Guide visar att JAK levererar hållbarhet på en nivå högt över storbankerna.

Vad tycker ni på JAK om att bli jämförda med storbankerna och deras övervinster?
– Att journalisterna på DN drar paralleller till andra banker tror jag är ofrånkomligt. Och jag vill absolut inte kasta sten på någon annan bank, utan kan bara konstatera att JAK drivs annorlunda, bland annat genom att vi inte har något vinstintresse.

En kritisk granskning i Sveriges största morgontidning är förstås omskakande.Finns det något positivt som kan komma ur denna situation?
– Jag tror och hoppas att detta kan få medlemmarna att komma samman. Själv känner jag en enorm vilja att lösa situationen, så att JAK får en mer stabil grund att stå på ekonomiskt. För jag tror fortsatt starkt på JAK:s grundläggande filosofi – att vara en schyst och demokratiskt styrd medlemsbank. Dessutom behövs aktörer som JAK som ett sunt alternativ till det klassiska banksystemet.

Om du tittar framåt, vad är viktigast för att JAK ska hamna på rätt köl?
– Att vi tillsammans med våra befintliga medlemmar kan hjälpas åt att öka intresset och skapa förtroende för JAK så att vi kan bli fler i medlemsbasen och även öka inlåningen. Det sistnämnda förstärker bankens ekonomiska stabilitet och ger oss möjlighet att låna ut medel till andra medlemmar. Att vi kan arbeta vidare med alla våra planerade förbättringsåtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och en starkare förening.