”Jag såg hur lättsinnigt storbankerna agerade”

Bankmannen Sten-Inge Kedbäck tröttnade på de traditionella bankerna och bytte till JAK. Den före detta styrelseordföranden är positiv till bankens framtid och tror att man ska fokusera ännu mer på medlemsverksamheten.

Av

sten-inge

Orust, en sensommardag i september. Sten-Inge Kedbäck blickar ut över de solvarma klipporna. Häromåret lämnade han styrelsejobbet för JAK, men han ligger inte på latsidan. 81 år gammal är Sten-Inge Kedbäck fortfarande aktiv som lekmannarevisor i JAK och inom lokalpolitiken för Miljöpartiets räkning. Han är också ordförande och grundare av Utsikten, en ekoby vid Lilla Krossekärr på Orust. Ett 30-tal personer bor i Utsikten, där man tillsammans även byggt en bastu och brygga, samt inlett arbetet med att anlägga en skogsträdgård i Ekobyn.
– Att ekobyn finns kan vi tacka JAK Medlemsbank för. Vi hade inte fått krediter för att genomföra det om inte JAK hade ställt upp, berättar Sten-Inge Kedbäck.

Vägen till JAK tog sin början i och med finanskrisen under tidigt 90-tal.
– Jag är bankman och jobbade i det som är Nordea-koncernen i dag. I samband med bankkrisen under 90-talet så arbetade jag för Securum, ett företag som staten bildade för att rädda alla dåliga fastighetskrediter. I samband med det så tröttnade jag på de traditionella bankerna.

Vad fick dig att ta steget?
– Jag såg hur lättsinnigt och nästan vårdslöst de stora bankerna agerade för att öka vinster och marginaler. När jag jobbade på Securum noterade jag hur illa saker hade skötts. Jag kände att jag inte ville vara med om det här längre. Som av en händelse dök en annons upp där man sökte en bankchef på JAK, det var 1996. Jag nappade och fick jobbet.

När Sten-Inge Kedbäck anställdes pågick arbetet med att få oktroj (banktillstånd) som möjliggjordes genom en ny lag om medlemsbanker. Och något år efter att han tillträtt godkände regeringen JAK:s ansökan om att bli en medlemsbank.
– Det var den absoluta höjdpunkten. Då var vi inne i fasen där vi tryckte på för att försöka driva bankverksamhet. Det blev den stora vändningen för JAK. I samband med att vi fick banktillstånd fick vi också statlig insättningsgaranti för våra medlemmar.

Efter en period som bankchef blev Sten-Inge Kedbäck också vd för JAK, år 2003. Efter tre år gick han i pension men kom snart tillbaka som styrelsemedlem. Vad tror den rutinerade bankchefen om JAK:s framtid?
– Vi ägs av våra medlemmar och har inga personliga vinstintressen. Blir det vinster så konsolideras dessa till bankens utveckling och medlemsnytta. Vi har stora krav på att man upprätthåller hållbarhet i sin verksamhet, vi tar hänsyn till miljön så långt det går. Det tror jag är attraktivt för många i dag.

JAK jobbar för ett hållbart samhälle, det är väldigt viktigt att föra fram.

Vilken är den stora utmaningen?
– Lagen om medlemsbanker upphörde för cirka två år sedan och vi är satta under samma regelverk som storbankerna. Vi har fått lägga ned otroligt stora resurser på att uppfylla kraven i det regelverket, säger Sten-Inge Kedbäck och fortsätter:
– Men jag tycker mig kunna se en vändning här: vi är en bank som ägs av medlemmarna och dessutom har vi ett stort hållbarhetskrav när krediter beviljas. Vi jobbar för ett hållbart samhälle, det är väldigt viktigt att föra fram.

Vad tycker du behöver utvecklas?
– Eftersom medlemsverksamheten har varit eftersatt, av giltiga skäl, så tror jag att det är viktigt för nuvarande ledning att lägga ner mer kraft på medlemsverksamheten och att ta vara på den kraft som finns hos medlemmarna. Där finns en väldigt stor kunskap som banken kan ha nytta av.

Bli medlem

Bli medlem i JAK – och engagera dig för en bättre värld

Som medlem bidrar du till ett hållbart samhälle för människan, miljön och ekonomin. Banken arbetar för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.