”Jag tror att framtiden ligger för medlemsbanker som JAK”

Det var när Lena Bjärskog pluggade ekonomisk historia som hon började ifrågasätta vårt nuvarande system. ”Vi behöver hållbara alternativ till affärsbankerna, för det är i ekonomin framtiden avgörs – allt från klimat till rättvisefrågor."

Av

Porträttfoto av Lena Bjärskog – Fotograf: Nadja Endler

Lena Bjärskog har en bred bakgrund. Hon har ägnat sig åt kultur- och musikstudier på Kuba och sjungit och producerat modern världsmusik under en längre tid. För sju år sedan började hon känna sig mätt på musiken. Då bytte hon spår och började studera ekonomisk historia på Stockholms universitet.

– Jag har alltid haft ett politiskt intresse men det var då jag köpte mina första böcker om ekonomi och hållbarhet.

Det gav henne en tydlig insikt:

– Det är i ekonomin som vår framtid avgörs – allt från klimat till rättvisefrågor.

Lena trodde att studierna skulle få henne att förstå fördelarna med vårt nuvarande ekonomiska system, att kapitalismen trots allt fungerade.

– Men ju mer jag läste, desto mer tyckte jag tvärtom. I stället ökade mitt engagemang åt andra hållet, och jag kände en stark vilja efter att sprida kunskap.

Just nu arbetar hon som lärare på SFI.

– Det är jättekul, jag lär mig mer om världen genom mina elever och får dessutom syssla med folkbildning.

Utöver detta driver hon Alternativ ekonomi-podden, där hon tar upp frågor om vårt ekonomiska system och huruvida det borde se annorlunda ut. Ibland ensam, ibland med en gäst.

Även om Lena Bjärskog kände till JAK sedan tidigare var det först för några år sedan som hon – via en bekant – kom närmare banken och blev medlem. Vid förra stämman valdes hon även in i JAK:s etikråd.

– Vi möts ungefär en gång i månaden och pratar, lyssnar och skriver både om vad som händer i JAK samt om de mer långsiktiga ideologiska frågorna. Som räntans vara eller inte vara, till exempel.

Vad är det du gillar med JAK:s filosofi?
– Att det är en hållbar bankvariant. På universitetet studerade jag bankhistoria och skrev exempelvis en kandidatuppsats om penningsskapande och affärsbankernas relation till Riksbanken.

Just insikterna i affärsbankernas verksamhet ledde till en önskan om andra alternativ:

– Affärsbanker har två verksamhetsben: En ekonomisk infrastruktur, för lån, sparande och betalningar, som är helt nödvändig. Den andra delen handlar om spekulation och den anser jag vara onödig och kanske till och med skadlig. Den motiveras alltid med att de ska ha råd att finansiera infrastrukturen, men JAK bevisar att den andra delen inte är ett måste. Därför är det så otroligt viktigt att fortsätta utforska JAK:s modell. Jag säger inte att det blir lätt men jag tror verkligen på den.

Bli medlem

Bli medlem i JAK

Var med och gör skillnad.

Lena Bjärskog nämner Fair Finance Guides mätningar på hur hållbara bankerna är. Affärsbankerna brukar ligga kring 60 procent medan JAK:s ranking är 96 procent.

– Vi behöver fler hållbara aktörer och jag tror vägen framåt är medlemsbanker som JAK och andra småskaliga alternativ. Affärsbankerna är fyllda av kompetenta människor, men den kompetensen borde användas till omställning och inte kapitalanskaffning. Som att klura ut ett hållbart pensionssystem, till exempel.

Är det något du skulle vilja förbättra inom JAK?
– Kommunikationen kan bli ännu bättre och sedan skulle jag gärna se att JAK knyter närmare kontakt med andra organisationer vars tankar ligger i linje med våra. Jag tror det skulle kunna leda till intressanta kunskapsutbyten.

Har du några exempel?
– Positiva pengar är ett, de har en lite annorlunda vision men arbetar också för en ekonomisk förändring. Två internationella organisationer som har gemensamma beröringspunkter med oss är Post Growth Institute och Wellbeing Economy Alliance.


Foto: Nadja Endler