Kooperation är framtiden

Svensk Kooperation verkar för ett mer demokratiskt näringsliv. Nu har de uppmärksammat JAK Medlemsbank och dess filosofi, och publicerat en stor intervju med JAK:s ordförande Lena Eriksson Åshuvud.

Av

Lena åshuvud

Att kooperativa idéer ligger i tiden är en åsikt som delas av fler än JAK Medlemsbank. Svensk Kooperation är en opinionsbildare – grundat av bland andra LRF, HSB och KF – vars syfte är att sätta kooperationen på den politiska agendan och skapa gynnsammare villkor för de kooperativa företagen. Därför är det glädjande att Svensk Kooperation uppmärksammar JAK Medlemsbank, genom att intervjua bankens ordförande Lena Eriksson Åshuvud.

Ett centralt koncept för kooperativa företag, liksom för JAK Medlemsbank, är principen ”en medlem, en röst”. Och den kooperativa modellen har enligt Lena Eriksson Åshuvud stora fördelar jämfört med den traditionella bankmodellen.

– Vi är en viktig motvikt till de övriga bankerna då vi i första hand har våra medlemmars perspektiv i åtanke när vi bestämmer vilka tjänster banken ska utveckla. Det innebär ett annat fokus i prissättning och tjänsteutveckling än vad andra banker har. Traditionella banker har ofta sitt fokus på sina aktieägare i första hand och där är det framför allt de stora aktieägarna som har möjligheten att påverka bankernas tjänsteutbud och villkor, säger hon till Svensk Kooperation.

Vi är en viktig motvikt till de övriga bankerna.

Lena Eriksson Åshuvud ser den kooperativa företagsformen, med sitt naturliga fokus på hållbarhet och sociala aspekter, som en klok modell för framtiden:

– Kooperativa arbetssätt visar sig vara särskilt bra på att fånga in behov och hitta lösningar på våra sociala samhällsproblem. Det är en väldigt stabil företagsform som borgar för långsiktighet.

Hon öppnar även upp för dialog och samarbeten med andra kooperativa företag.

– Att vara en del av den kooperativa rörelsen skapar möjligheter att tillsammans med andra kooperationer utveckla tjänster och produkter som medlemmarna efterfrågar. Det gör också att vi kan möta andra kooperativa rörelser med en större förståelse – vi delar ju den grundläggande likheten av att bedrivas i kooperativ form.

Läs hela intervjun med Lena Eriksson Åshuvud här.

Bli medlem

Bli medlem i JAK

Var med och gör skillnad.