Nytt hos JAK – fasträntekonto för juridiker

Nu kan organisationer binda sina pengar hos JAK till en fast och schysst ränta under en bestämd tid.

Av

name_-gravity-_AdUs32i0jc-unsplash

JAK Medlemsbank har precis lanserat en helt ny produkt, ett fasträntekonto för juridiker.
– Vi ville skapa ett attraktivt erbjudande åt organisationer som kan avvara sina pengar under en period, förklarar Andreas Lyckner, affärschef på JAK.

Banken har i dag en lånekö och för att tillfredsställa medlemmarna behövs likvid. Att välja denna sparform innebär alltså samtidigt att man gör något gott för JAK och medlemmarna.
– Så är det, och för att JAK ska lyckas växa volymmässigt – och därigenom kunna skapa bästa möjliga medlemsnytta – behövs en större inlåning.

Kan man välja mellan olika bindningstider?
– Bindningstiderna är sex eller tolv månader, med en årsränta på 1,85 respektive 2,4 procent. Organisationer brukar sällan vilja binda sitt kapital under längre perioder än så.

Vilka fördelar finns det med den här formen av sparande?
– Man vet exakt man vad får för avkastning. Till skillnad från exempelvis börsen, med sin inbyggda volatilitet, är fasträntekontot en trygg och säker inkomst. Det ska tilläggas att produkten även omfattas av insättningsgarantin.

Fastlånekontot är endast för juridiker, hur kommer det sig?
– Det är ett första led i utvecklingen av den här sortens produkter inom JAK. 

Så det kommer ett fasträntekonto för privatpersoner så småningom?
– Ja, det är tanken. Förmodligen kommer en sådan produkt att lanseras under 2024.

Kan alla typer av företag få ett fastlånekonto hos JAK?
– Nej, vi riktar oss framför allt till organisationer och företag med liknande värdegrund som JAK – de ska ha en hållbar inriktning för miljö eller människa.

Är du nyfiken och vill veta mer om fasträntekontot, kontakta oss gärna på inlaning@jak.se.