”När tillväxten blir ett mål i sig uppstår problem”

Australiensaren Aaron Tuckey flyttade till Sverige för välfärdsmodellen – och hittade ett naturligt hem i JAK Medlemsbank.

Av

48627061022_87f022cc36_o

Att en ung kille från Australien hamnar i Sverige är i sig ingen ovanlighet. Men då brukar det oftast handla om att man flyttat hit för kärleken. För Aaron Tuckey var det något helt annat som lockade.
– Jag var väldigt intresserad av den skandinaviska välfärdsmodellen och jämställdhetsarbetet. Så jag reste till Sverige för att se och förstå det från insidan.

Egentligen skulle han bli musiker. 31-årige Aaron Tuckey växte upp så långt västerut man kan komma i Australien, någon timme söder om storstaden Perth. Det var där han skrev låtar och spelade olika instrument. Men efter några år insåg han att sångtextformatet var för begränsat, det räckte inte till för att säga vad han ville ha sagt. I stället sökte sig Tuckey till poesin.
– I en låttext kan man inte vara lika nyanserad i sitt budskap, det får inte plats tillräckligt många ord för att behandla komplexa ämnen. I poesin kan man vara mer mångsidig. För tio år sedan handlade min poesi mest om kärlek, men med tiden har lyriken snarare börjat spegla mitt samhällsintresse.

24395

Foto: Privat

2016 debuterade Aaron Tuckey i bokform. I dag är han mest verksam som estradpoet, vilket innebär att själva framförandet är lika viktigt som texten.

– I framträdandena kan jag dela mina ord och tankar med publiken. Jag känner att jag når ut bättre och kan fånga publiken på ett annat sätt. Eftersom jag är musiker i grunden är performance ett naturligt uttryckssätt för mig.

Det ekonomiska systemet är den riktigt stora frågan för mig.

Aaron landade i Sverige första gången 2013, som utbytesstudent vid Uppsala universitet. Efter ytterligare studierna vid University of Western Australia återvände han till Sverige 2017. Den här gången slog han sig ned i Stockholm för att ägna sig åt hållbarhetsstudier vid Stockholms universitet.
– Sverige är ett fint och funktionellt land. Det finns en snällhet och ödmjukhet inom det svenska välfärdssystemet. Jag tycker naturligtvis mycket om Australien också, men det är mer ordning och reda och lite mindre medkänsla där.

Sedan några år sitter Aaron Tuckey i JAK:s etiska råd.
– Jag kände till JAK sedan tidigare, men när en vän som redan satt i rådet började berätta om banken blev jag verkligt intresserad. Det ekonomiska systemet är den riktigt stora frågan för mig.

Bli medlem

Bli medlem i JAK

Var med och gör skillnad.

Framför allt är det den ständiga jakten på tillväxt som bekymrar honom.
– Tillväxt är ju egentligen en metod för att uppnå mål eller snarare en biprodukt av en viss sorts utveckling. Men när tillväxten blir ett mål i sig uppstår problem. Det komplicerar arbetet med både miljömässiga och sociala frågor. Och här kan JAK spela en viktig roll, som motvikt.

Foto: Privat