Så köper du en schysstare blombukett

Felicia Junger på Fairtrade berättar om rosornas väg från odling till din vas – och hur du gör det mest hållbara blomvalet.

Av

ROSOR_Kenya_Person-pa-bilden-A nnah-Kemuma_Foto-Valentine-Growers-Co_foto-©-Fairtrade--Funn elweb-Media_ID-4040-scaled

Många miljömedvetna konsumenter skulle aldrig överväga att köpa plastleksaker till sina barn eller en t-shirt som inte producerats på ett hållbart sätt. Men när det gäller snittblomsbuketten som pryder matbordet ställer vi sällan samma krav.
– När vi köper blommor här hemma påverkar det miljontals anställda på blomsterplantager i bland annat Östafrika, både vad gäller inkomster och arbetsförhållanden. Därför är det viktigt att välja blommor som producerats med krav på social och ekonomisk hållbarhet, säger Felicia Junger, produkt- och kundansvarig på Fairtrade.

Varje år säljs drygt en miljon rosor i Sverige, och majoriteten är odlade i Kenya, Uganda och Etiopien. Kenya exporterar nästan 40 procent av Europas snittblommor. Främst exporterar man rosor, men även nejlikor, alströmeria och liljor. De flesta blommorna flygs först till Nederländerna där de ompaketeras och skickas vidare ut i världen. Cirka 60 procent av den europeiska snittblomsimporten utgår därifrån. En stor andel blommor odlas också i jättelika anläggningar i just Nederländerna. Med tanke på den korta flygresan från Amsterdam borde det – rent miljömässigt – vara vettigare att köpa blommor som odlats i Europa i stället för i Afrika. Men det är faktiskt tvärtom. En nyligen publicerad rapport visar att de afrikanska blommorna ger 2,9 gånger lägre koldioxidutsläpp, trots den längre transporten.
– Det beror på energin som går åt för att värma upp växthusen i Nederländerna.

Bli medlem

Bli medlem i JAK – och engagera dig för en bättre värld

Som medlem bidrar du till ett hållbart samhälle för människan, miljön och ekonomin. Banken arbetar för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.

Förutom själva koldioxidutsläppen finns andra problem kopplade till produktionen.
– De anställda i Östafrika har generellt sett löner som inte går att leva på. Det är främst kvinnor, som regelmässigt utsätts för sexuella trakasserier och de saknar helt anställningstrygghet.

Vid odlingarna används regelmässigt kemiska bekämpningsmedel. Eftersom blommor inte räknas som ätbara grödor är reglerna för vilka kemikalier som får användas betydligt mindre strikta än vid odling av mat, och odlarna saknar ofta ordentliga skyddskläder. Enligt en rapport från människorättsorganisationen War on Want lider drygt 50 procent av blomsterarbetarna i Latinamerika av minst ett förgiftningssymptom, och i Afrika är siffrorna liknande.

När vi köper blommor påverkar det miljontals anställda på blomsterplantager

Grundvattnet i de nederländska odlingsregionerna är sedan 1970-talet utdömt som olämpligt för dricksvatten, vilket beräknas hålla i sig i flera generationer framåt. En annan konsekvens av odlingarnas intensiva bevattning är att grundvattennivån sjunker – och ur ett globalt perspektiv är vatten redan en bristvara.

Det går att göra mer hållbara val när det gäller snittblommor. Främst kan man försöka handla närodlat i säsong, men även när det gäller importerade blommor kan man bli en smartare konsument. Sedan början av 2000-talet certifierar Fairtrade blomsterplantager. I dag finns certifierade plantage i Kenya, Etiopien, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Sri Lanka, Costa Rica och Ecuador. Blommorna exporteras till hela världen, som snittblommor, sticklingar och krukväxter.

ROSOR_Kenya_rosor-och-hander_liggande_Foto-Christoph-Kostlin_ID-2764-scaled

Välj hållbara blommor – sedan början av 2000-talet certifierar Fairtrade blomsterplantager runt om i världen.
Foto: Christoph Kostlin/Fairtrade

För att få en certifiering måste plantagerna arbeta mot att på sikt kunna betala levnadslöner till de anställda. Landets minimilön är den absolut lägsta nivån. Utöver lönen får de anställda en premie på 10 procent för varje såld stjälk. Pengarna går ofta till sociala investeringar, som skolor och mödravård. Vidare måste man motverka barnarbete, trakasserier och uppmuntra till kollektiva förhandlingar och fackligt engagemang, samt sätta upp tydliga regler för hur kemikalier ska hanteras och erbjuda de anställda hälsofrämjande åtgärder.

År 2014 valde Lidl som första livsmedelsbutik i Sverige att enbart erbjuda Fairtrade-rosor. Och i dag är mer än 70 procent av alla rosor som säljs på den svenska marknaden Fairtrade-märkta.
– Det är faktiskt dagligvaruhandeln som driver på arbetet med hållbara rosor och blommor. Floristerna ligger efter där, avslutar Felicia Junger.

Foto: Fairtrade