Värdebaserade banker – sätter standarden för hållbarhet

JAK och andra alternativbanker sätter press på de etablerade storbankerna och motverkar greenwashing, menar Ugo Biggeri på branschorganisationen GABV.

Av

greenwashing

I Sverige är företeelsen med värdebaserade banker – alltså banker som drivs med ett annat incitament än att leverera största möjliga vinst till aktieägarna – en relativt okänd företeelse. Men den växer stadigt och tar marknadsandelar från de fyra storbankerna. Att driva en bank med idealistiska motiv eller medlemsbaserat ägandeskap är heller inte något nytt i Sverige. Tvärtom.

Grunden till dagens Swedbank lades av kooperativa Svenska jordbrukskreditkassan och stiftelseägda Sparbankernas bank. Handelsbanken startades av en samling progressiva köpmän som ville se en bank där kunderna var ägare. Men årtionden av liberalisering, globalisering och inte minst finansiella kriser har konsoliderat den svenska bankmarknaden. I dag kontrolleras drygt 60 procent av fyra börsnoterade koncerner med aktieägare som förväntar sig en årlig aktieutdelning.

Idealismen och de kooperativa idéerna har hamnat i byrålådan eller kastats i papperskorgen när avkastningen ska maximeras och börsvärdet försvaras. Men de senaste femton åren har bankkonsumenternas medvetenhet om storbankernas destruktiva roll i den globala ekonomin ökat. Banker som spekulerat bort aktieägarnas pengar på komplicerade finansiella instrument – banker som finansierar utvinning av fossila bränslen och investerar kundernas pengar i företag som skövlar naturen.

– Dagens unga är vana vid att ta ansvar och ställa krav. Både som bankkunder och fondsparare. De accepterar inte att deras pengar används på ett kortsiktigt girigt sätt, säger Ugo Biggeri, europeisk representant för branschorganisationen Global Alliance for Banking on Values(GABV).

Alternativa banker kommer att spela en viktig roll i att driva på utvecklingen.

Han företräder 18 europeiska medlemsbanker som ingår i en internationell allians av värdebaserade banker som grundades 2009. I dag har GABV 70 medlemsbanker i 45 olika länder världen över. Såväl antalet medlemmar som medlemmarnas kunder ökar stadigt.

– Finanskrisen 2008–2009 visade tydligt att värdebaserade banker har en sundare och mer motståndskraftig affär än de som bara drivs av kortsiktiga vinstintressen, säger Ugo Biggeri.

Sammanslutningen av värdebaserade banker är en mångfacetterad bukett av varumärken och verksamheter. Här finns den snart hundraåriga medlemsbanken VDK från Belgien och katolska Banca Etica från Italien. Men också lilla Banco Solidario från Ecuador och nystartade LAPO Microfinance från Nigeria. Samtliga med den gemensamma nämnaren att de bedriver bankverksamhet där resultatet mäts i positiv samhälls- och miljöpåverkan snarare än ekonomiskt resultat.

– Alternativa banker kommer att spela en viktig roll i att driva på utvecklingen mot ökad hållbarhet och långsiktighet, säger Ugo Biggeri.

Han menar att GABV:s medlemsbanker framför allt kommer att spela roll som ett slags referenspunkt, eller benchmark, för hur en hållbar bankverksamhet verkligen ska se ut. De värdebaserade bankerna sätter standarden för hållbarhet på riktigt. I dag erbjuder i princip alla banker hållbara investeringar och gröna sparformer – men det är mest en form av läpparnas bekännelse, anser Ugo Biggeri.

– Om vi får fler värdebaserade banker som får fler kunder så kommer det motverka greenwashing. På så sätt kommer små aktörer få stor betydelse.

pexels-jeswin-thomas-2860870

Bli medlem i JAK – och engagera dig för en bättre värld

Som medlem bidrar du till ett hållbart samhälle för människan, miljön och ekonomin. Banken arbetar för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.