Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Årsstämman

Årsstämman

JAKs årstämma 2017

JAKs årsstämma 2017 kommer att äga rum 22-23 april i Skövde. 

Styrelsen ansvarar för att förbereda och genomföra JAKs årliga föreningsstämma. På föreningsstämman ska styrelsen rapportera om händelser under det gångna verksamhetsåret samt avlägga rapport om uppdrag från tidigare års stämmor. 

Styrelsen ansvarar även för att bereda motioner och att informera om planeringen för kommande års verksamhet och budget. 

Inkommna motioner 2017

Motion nr 01 - Starta aktiebolag

Motion nr 02 - Testkör JAK-bank 2.0

Motion nr 03 - Ideologiskt arbete och samhällspåverkan

Motion nr 04 - Erbjud medlemmarna räntefria lån

Motion nr 05 - Bereda valberedning

Motion nr 06 - Vision

Motion nr 07 - Slå samman Etikråd och Lekmannarevisor