Information

Medlemsavgift 2022

medlemsavgift2022v2.png

Vilket produktivt år vi har haft på JAK Medlemsbank: Nya låneprodukter, inte mindre än 3 föreningsstämmor och ett gäng med medlemsträffar. Vi fortsätter framåt nästa år tillsammans!

Så betalar du medlemsavgiften
Den årliga medlemsavgiften är 365 kronor och dras automatiskt från ditt medlemskonto hos oss den 1 januari 2022. Kika in på forum.jak.se om du har några frågor.

Tack för att du är medlem!