Nyhet

Är du en klimatbov eller en klimathjälte?

ClimateHero

Hur påverkar du miljön i din vardag och vad kan du göra för att minska ditt klimatavtryck?
Få en bättre förståelse för din påverkan och få en hel del bra tips på vad du kan göra för miljön.

Gör testet och ta reda på om du är en klimatbov eller klimathjälte med hjälp av klimatkalkylatorn nu!